Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Revisionsplikt och jäv skiljs åt

Enligt justitiedepartementet kommer frågan om bokföringsjäv behandlas efter förslaget om avskaffandet av revisionsplikten. Orsaken sägs vara tidsbrist.

Enligt den arbetsplan vi har så kommer frågorna inte hanteras parallellt, säger Anita Wickström, departementsråd på justitiedepartementet.

När kan jävsfrågan behandlas?

Svårt att säga. Planeringen är inte gjord ännu, säger Anita Wickström.

Enligt FAR SRS är det mycket olyckligt att de två frågorna inte hanteras parallellt.

Om regeringen verkligen vill förenkla och minska de små företagens kostnader finns det ingen anledning att vänta med att ta bort reglerna om bokföringsjäv. När jävsreglerna är borta får företagen lättare tillgång till kompetens och tjänster och slipper också anlita två olika leverantörer, en revisor för revisionen och en redovisnings konsult för redovisningen. Om man vill uppmuntra till frivillig revision är det därför viktigt att jävsreglerna slopas senast när revisionsplikten förändras, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Revisionsplikten och jävsfrågan ingår i ”Utredningen om revisorer och revision”, men behandlas i olika delbetänkanden. En proposition om avskaffandet av revisionsplikten ska överlämnas till riksdagen i mars 2010 och de nya bestämmelserna väntas börja gälla tidigast 1 juli 2010. I delbetänkandet ”Revisorers skadeståndsansvar” föreslås att bestämmelserna om så kallade bokförings-, medelsförvaltnings- och byråjäv som avser små företag ska avskaffas. Frågan om när en revisor ska avstå från ett uppdrag föreslås i stället hanteras enligt revisorslagens analysmodell.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%