Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Revisorsnämnden vill höja avgifterna kraftigt

Revisorsnämnden (RN) har ansökt hos regeringen om att höja avgifterna för landets revisorer från och med 1 juli 2009. Enligt förslaget ska avgifterna för ansökan om godkännande/auktorisation höjas från 2 000 kronor till 2 600 kronor och årsavgiften för godkända och auktoriserade revisorer från 3 800 kronor till 4 300 kronor. Det innebär en höjning med 30 respektive 13 procent. Bakgrunden är att RN:s intäkter minskar, bland annat som en följd av att revisorskåren krymper.

FAR SRS vill att regeringen avstyrker RN:s begäran. I ett brev till justitieministern påpekar FAR SRS att RN inte verkar beakta marknadssituationen och den omställning som revisions- och rådgivningsbranschen genomgår inför en förändrad revisionsplikt.

Att höja med trettio respektive tretton procent mitt i finanskris och lågkonjunktur är fullständigt otänkbart. RN kommer dessutom att börja ta ut betydande avgifter för kvalitetskontrollen avseende noterade bolag. Man får inte rusa iväg och höja avgifterna när intäktsbasen minskar, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Revisorsnämndens chef Peter Strömberg menar att FAR SRS reaktion är överdriven.

De avgifter som är uppe för diskussion är försumbara för enskilda revisorer och revisions byråer. Trettio procent kan visserligen verka som en stor höjning, men då ska man beakta att avgiften för ansökan om godkännande/auktorisation legat stilla sedan 1995. Jag har svårt att tro att vi stryper branschen med detta, säger Peter Strömberg.

Att effektivisera RN:s organisation för att undvika avgiftshöjningar är inget alternativ i dagsläget, enligt Peter Strömberg.

Det är bristande intäkter som är det största problemet för RN, inte våra kostnader. Minskningen av revisorskåren slår hårt mot våra intäkter, trots att den är marginell vad gäller antalet. Om det ska finnas en rationaliseringspotential så måste antalet revisorer minska dramatiskt. Först då kan det få någon påtaglig inverkan på vår tillsynsverksamhet, säger Peter Strömberg.

Peter Strömberg påpekar också att tillsynskraven har ökat, bland annat som en följd av EU:s bolagsrättsliga direktiv om revision.

De kraven måste vi möta. Och behovet av god revisorstillsyn minskar knappast i kristider. Därför är det märkligt att FAR SRS, som har till uppgift att värna revisorskårens goda rykte, verkar vilja ha en svagare revisorstillsyn, säger Peter Strömberg.

Dan Brännström menar att RN borde ha kontaktat FAR SRS för en dialog.

Då hade vi kunnat hjälpa till med omvärldsanalysen. RN måste självfallet ha kapacitet att utföra en värdeskapande tillsyn. Men RN måste också börja ställa om och anpassa sin kostym när antalet revisorer minskar. Ska den sista revisorn finansiera hela RN, undrar Dan Brännström.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%