Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Europa-frågor: Från ett svenskt ordförandeskap till nästa

Min första EU-spalt publicerades i januari 2001 i Balans. Sedan dess har jag skrivit över åttio artiklar om EU. I juni kommer en skrift ut som återger ett antal av dessa artiklar. De är indelade i fem kapitel efter ämne och tidsordning.

Genom att läsa rubrikerna på mina EU-spalter får läsaren en känsla av vilka frågor som varit aktuella de senaste åtta åren. När jag började skriva skulle Sverige för första gången ta över ordförandeklubban i EU och nu är det dags igen för denna prestigefulla, men mycket komplicerade, uppgift. Under de första åren handlade många artiklar om EMU och euron. Flera EU-länder hade nyligen gått över till euron och Sverige stod inför den stora frågan om vi skulle välja en ny valuta. Efter valet i september 2003 – där svenska folket sa nej – upphörde denna fråga i stort sett att existera. Euron var inte längre intressant för Sverige och svenska företag.

År 2004 inleddes en ny era när uppmärksamheten riktades mot kommunikation. 1 november tog en ny EU-kommission över där Margot Wallström blev ansvarig kommissionär för EU:s kommunikation till medborgarna. Målet var att bli bättre på att kommunicera unionens arbete. Därefter följde arbetet med Plan D – som är en vidgad kommunikationsstrategi för EU – och andra konkreta åtgärder. Den nuvarande EU-kommissionen är inne på sitt sista arbetsår. Margot Wallström avgår som kommissionär i höst. Hon har kommit en bra bit på väg när det gäller en förbättrad kommunikation, men ännu finns mycket att göra. Låt oss hoppas att den nya EU-kommissionen fortsätter att aktivt driva denna viktiga fråga.

En majoritet av mina artiklar har under åren berört regelverk och företag, vilket inte är förvånande. Grundfrågorna har alltid varit ”Vad kan svenska företag lära av EU?” och ”Hur kan svenska företag ta vara på de möjligheter som finns inom EU?”.

1 juli blir Sverige ordförande i EU. Strax innan öppnar webbplatsen <www.se2009.eu> där du kan följa regeringens EU-arbete på nära håll. Jag kommer naturligtvis att fokusera på detta under höstens EU-bevakning.

För att förstå betydelsen av EU och dess arbete behöver företagen, EU-medborgarna och andra intressenter få information om det som sker inom unionen. Min EU-spalt är ett bidrag till att lyfta fram några av frågorna på EU:s agenda – frågor som i första hand berör svenska företag och revisorer.

Skriften ”EU och Sverige 2001-2009” kan beställas på < www.studentlitteratur.se/pwc>.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer