Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Svenska företagare vill ha euron

75 procent av landets företagare vill att Sverige inför euron som valuta inom fem år. Det visar en undersökning som Företagarna har gjort.

Att exportberoende företag skulle vara negativa till euron på grund av den svaga kronan stämmer inte. Tvärtom är nästan alla dessa företag för att införa euron under de närmaste åren, säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

De som är mest positiva till euron är företag med över hälften av sin omsättning på Europamarknaden. Av dem uppger hela 97 procent att de vill göra affärer i euro inom fem år. Av de företag som i huvudsak importerar varor och tjänster från den gemensamma marknaden anser 65 procent att de vill att Sverige inför euron som valuta. För exportbolagen är siffran 66 procent. Mest positiva är företag med 50-199 anställda där 69 procent vill ha euron.

Sverige kan inte i längden stå utanför euron. Till och med de företag som i dag tjänar på en svag krona förstår att denna tillfälliga vinst inte kan vara för evigt. En överväldigande majoritet av dessa företag vill gå med i Euro-samarbetet och få bort osäkerheten kring växelkursen och skapa ett direkt inflytande i Euro-området, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Totalt genomfördes 1 004 slumpmässiga telefonintervjuer i målgruppen ”vd i företag med minst en anställd”. Intervjuerna gjordes i mars.

Irev har certifierat 15 nya controllers. Under utbildningen, som har tagits fram specifikt för certifiering av controllers, ligger fokus på verksamhetsstyrning och business control.

En viktig del i utbildningen har varit strategifrågor och affärsutveckling. Controllerrollen i Sverige förändras och vi ser en stark utveckling mot business control, det vill säga verksamhetsstyrning, säger Gun Weckman, affärsområdeschef på Irev.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer