Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Var är lärarna?

Balans välkomnar hösten med ett temanummer om utbildning. Flera röster i branschen vittnar om att det råder brist på lärare i redovisning vid svenska universitet och högskolor, vilket leder till sviktande kunskaper i ämnet hos studenterna. FAR SRS ordförande Svante Forsberg menar att branschen måste ta sitt ansvar och ställa upp med lärare. ”Vi rekryterar ju flera av de bästa”, säger han.

Artikeln om nedskrivning avseende materiella anläggningstillgångar i Balans nr 6-7 har skapat debatt. Johan Månsson och Eva Törning, ÖPwC, håller inte med författarna utan menar att när en anläggning genererar ett resultat som täcker både avskrivningar och verkliga räntekostnader så föreligger normalt inget nedskrivningsbehov.

Frågan om vad som är rätt och vad som är rättvist och rättvisande är ständigt aktuell i redovisningen. Det skriver Stefan Engström och riktar kritik mot Bokföringsnämndens förenklingsarbete.

”Jag har världens tråkigaste jobb.” Det säger Jan Engström, styrelseledamot i ISAB. Balans har träffat honom för ett samtal om IFRS och arbetet inom IASB.

Slutligen har Balans fått två nya medarbetare, Rakel Lennartsson och Alexander Kristofersson, som redan i detta nummer bidrar med spännande läsning.

Välkomna tillbaka från semestern!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%