Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Samtal om bestyrkande av hållbarhetsredovisning

FAR SRS arbetsgrupp för hållbar utveckling arrangerade i juni ett rundabordssamtal med fokus på syftet med och värdet av granskning av hållbarhetsredovisningar. Deltagare var representanter från flera stora företag som Atlas Copco, Sandvik, SAS, Vattenfall, ICA, SKF och TeliaSonera, samt analytiker från Robur, Fjärde AP-fonden, Alecta, Sveriges Finansanalytikers Förening och Meta Asset Management.

Rundabordssamtalet var ett led i FAR SRS remissförfarande avseende den nya standarden om granskning av hållbarhetsredovisningar, RevR 6 Bestyrkande av hållbarhetsredovisning. Mötet gav också en möjlighet för arbetsgruppen att med viktiga intressenter mer generellt diskutera hållbarhetsredovisning som ett led i ett företags skapande av förtroende. Frågor som diskuterades var bland annat styrelsens och vd:s ansvar för hållbarhetsredovisningen, värdet av att hållbarhetsredovisningen är granskad och vad revisorn kan göra för att skapa ännu större värde för de företag som väljer att låta sin hållbarhetsredovisning bli granskad.

Då RevR 6 är ett förslag till rekommendation välkomnar FAR SRS alla som vill att lämna kommentarer på den. Detta görs enklast genom att mejla Carl Brege på FAR SRS, carl.brege@farsrs.se.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2016 2017 2018
Räntesats 0,47 0,36* 0,36

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016 2017 2018
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2016 2017 2018
Positiv 6,65 6,27 6,49
Negativ 1,65 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2016 2017 2018
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2016 2017 2018
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2016 2017 2018
Skattesats 22% 22% 22%
Mervärdesskatt
År 2016 2017 2018
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1952 1953 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%