Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Europa-frågor: Lyckad start för ordförandeskapet

Förutsättningarna under det svenska ordförandeskapet är mycket tuffa. Med ett nytillträtt Europaparlament och en ny EU-kommission i november är det inte lätt att fatta beslut. Trots det har förväntningarna varit höga på att Sverige ska vara handlingskraftigt under denna svåra period. Och hittills har Sverige inte gjort någon besviken. Kritikerna är överens om att det svenska ordförandeskapet har fått en mycket lyckad start.

Fokus under detta halvår ligger på den ekonomiska krisen och klimatfrågan. Det behövs bättre samordning inom KU för att återskapa förtroendet på finansmarknaden och förbättra tillsynen över de finansiella aktörerna. EU kommer under hösten bland annat att arbeta med att ta fram nya regler för ersättningar till företagsledningar och styrelser.

I december kommer statsminister Fredrik Reinfeldts roll som EU-ordförande att sättas på prov i samband med FN:s klimatkonferens i Köpenhamn. Ett nytt klimatavtal står på spel. Det är viktigt att alla länder känner ett ansvar för att minska utsläppen. Fredrik Reinfeldt sa vid ett tal i Europaparlamentet i somras att ”vår värld har feber och febern stiger”. Resultatet av denna konferens kommer att ha stor betydelse för helhetssynen på det svenska ordförandeskapet.

I juli samlades för första gången de nya Europaparlamentarikerna. Åtta av arton svenskar är nya på sin post. Den tidigare polske premiärministern Jerzy Buzek blev vald till ny talman i Europaparlamentet. Vänsterpartisten Eva-Britt Svensson blev vald till ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Hon blev därmed den enda svensken som leder något av parlamentets 22 utskott. För att få stabilitet i arbetet hade Fredrik Reinfeldt hoppats att Europaparlamentet vid sitt möte i juli skulle godkänna José Manuel Barroso som omvald ordförande för den nya EU-KOMMISSIONEN i höst. Men trots att de flesta parlamentarikerna är positiva till José Manuel Barroso ville de inte ge något besked. Ett slutligt beslut kommer troligen att fattas vid sessionen i september.

En annan viktig fråga under hösten rör Lissabonfördraget. 2 oktober är det dags för en ny folkomröstning på Irland. Utfallet är bland annat avgörande för den framtida utformningen av EU-kommissionen. Om Lissabonfördraget träder i kraft så kommer varje medlemsland att fortsätta ha en kommissionär var, om inte kommer ett antal länder att mista sin kommissionär och därmed sin nationella representation i EU-kommissionen.

Mer information om det svenska ordförandeskapet finns på <www.se2009.eu>.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%