Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Brister i Bokföringsnämndens normgivningsarbete kan bli dyr affär

Över en miljon företagare och deras revisorer riskerar att dras in i kostsamma rättsprocesser på grund av brister i Bokföringsnämndens normgivningsarbete. Bristerna består både i att normerna är gamla och att många områden helt saknar normgivning. Exempelvis finns det ingen beskrivning av hur transaktioner över internet ska redovisas.

Eva Törning, redovisningsspecialist, och Caisa Drefeldt, ledamot i Bokföringsnämnden, beskrev situationen i en debattartikel i Dagens Industri förra året (2008-09-16). Ett år senare är läget lika oklart.

– Det här innebär en ökad och onödig risk för revisorer, redovisningskonsulter och deras kunder. Vi ska hantera dagens redovisningsfrågor med hjälp av ett regelverk som i vissa fall är över 20 år gammalt. Redan i dag finns flera företag som har problem med rättsprocesser där domstolen, med all rätt, dömer efter FAR SRS samlingsvolym. Att det som står där, det vill säga god redovisningssed, i vissa fall är alldeles för gammalt behöver inte domstolen ta hänsyn till, säger Eva Törning.

Hon var även medförfattare till ett brev som FAR SRS skickade till statssekreterare Ingemar Hansson på finansdepartementet i slutet av april. I brevet, liksom i debattartikeln, kräver skribenterna att Bokföringsnämnden ges tillräckliga anslag för att säkra att normgivningen sker kontinuerligt och i takt med utvecklingen i näringslivet.

Statssekreterare Ingemar Hansson har, med hänvisning till den pågående budgetprocessen, avböjt att kommentera innehållet i brevet.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%