Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Bantat IFRS klart för småföretagen

230 sidor kom det ned till, det internationella regelverket för redovisning i små och medelstora företag, ”IFRS for SMEs” från IASB (International Accounting Standards Board). Det är en tolftedel av antalet sidor som behövs för den fullständiga version av IFRS som tillämpas av börskoncerner.

En stor mängd regler har sållats bort, andra har förenklats.

– Det stora är att de små och medelstora företagens årsredovisningar världen över kommer att kunna jämföras med varandra om de tillämpar den här standarden, säger Lennart Iredahl som arbetat med frågan hos FAR SRS.

– Dessutom ger det en jättebesparing globalt att man har ett gemensamt regelverk i stället för ett i varje land.

Nu hoppas Lennart Iredahl att den nya småföretagsversio

nen av IFRS ska bli utgångspunkt för den kommande regelsamling från Bokföringsnämnden som benämns K3. Då skulle det färska internationella regelverket kunna bli bindande för svenska företag inom några år. Han önskar sig också att EU till fullo ska anamma denna internationella standard i sitt redovisningsdirektiv som är på väg att omarbetas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...