Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Bantat IFRS klart för småföretagen

230 sidor kom det ned till, det internationella regelverket för redovisning i små och medelstora företag, ”IFRS for SMEs” från IASB (International Accounting Standards Board). Det är en tolftedel av antalet sidor som behövs för den fullständiga version av IFRS som tillämpas av börskoncerner.

En stor mängd regler har sållats bort, andra har förenklats.

– Det stora är att de små och medelstora företagens årsredovisningar världen över kommer att kunna jämföras med varandra om de tillämpar den här standarden, säger Lennart Iredahl som arbetat med frågan hos FAR SRS.

– Dessutom ger det en jättebesparing globalt att man har ett gemensamt regelverk i stället för ett i varje land.

Nu hoppas Lennart Iredahl att den nya småföretagsversio

nen av IFRS ska bli utgångspunkt för den kommande regelsamling från Bokföringsnämnden som benämns K3. Då skulle det färska internationella regelverket kunna bli bindande för svenska företag inom några år. Han önskar sig också att EU till fullo ska anamma denna internationella standard i sitt redovisningsdirektiv som är på väg att omarbetas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%