Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: FEE vill minska standardfloden

Låt internationella standarder tas fram först! Det ropar den europeiska revisorsorganisationen Federation des Experts Comptables Européens (FEE) till sina medlemsländer apropå regleringen av vad som kallas alternativa bestyrkande-tjänster och näraliggande tjänster.

I en rapport skriver FEE att det är dags att dra i bromsen för standardarbetet på nationell nivå. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) håller på att ta fram nya internationella ramar, men FEE:s enkät visar att många länder redan har tagit fram egna definitioner och regler kring alternativtjänsterna. De internationella regler som gäller i dag anses inte räcka till, och suget efter riktlinjer är stort.

Det som kallas alternativa bestyrkandetjänster (alternative assurance) och näraliggande tjänster syftar på exempelvis översiktlig granskning (review) och hjälp med sammanställning av exempelvis årsbokslut (compilation) som inte utgör egentlig revision. Marknaden för sådana lättviktigare alternativ växer när revisionskraven lättas i många länder, så som väntas ske även i Sverige.

Tidsplanen för det internationella standardiseringsarbetet framgår på <http://www.ifac.org/ IAASB/index.php>. Ett antal utkast ska vara klara i juli 2010.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%