Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: FAR SRS + SRF = sant ... tror Balans läsare

69 procent av dem som svarat på månadens fråga tror att FAR SRS och Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) kommer att gå samman inom ett par år.

FAR SRS och SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) kommer att gå ihop inom de kommande två åren. Det tror 69 procent av dem som har röstat i ”månadens fråga” på <www.tidskriftenbalans.se>. 21 procent tror inte att de två organisationerna blir en inom den kommande tvåårsperioden, medan 10 procent svarar att de inte vet.

I nr 6-7 rapporterade Balans om att FAR SRS hade skickat en formell invit till SRF om ett samgående. Efter en koll med Mikael Carlson, ordförande SRF, var slutsatsen då att en sammanslagning inte verkade nära förestående, men att ett samarbete vore bra för branschen. I slutet av sommaren slöt de två organisationerna också ett samarbetsavtal kring auktorisationen av redovisningskonsulter.

– Nu går vi in i ett intensivt samarbete som omfattar hela yrkesrollen som redovisningskonsult. Om det blir som vi hoppas kommer detta att lyfta kvaliteten inom branschens redovisningstjänster, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%