Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Tema utbildning: Stabilt intresse för att läsa skatterätt

Närmare 200 av FAR SRS drygt 5 700 medlemmar är skattekonsulter. En liten och exklusiv skara – vad krävs för att bli en av dem och vad gör de?

– De flesta skatterättsexperter har förmodligen en jur. kand-examen i botten, men personligen tror jag att man blir en bättre skatterättsjurist om man gjort lite annat också, skatter inbegriper ju livets alla områden, säger Sverker Scheutz, studierektor på Juridiska fakulteten i Uppsala.

På juristprogrammet i Uppsala kan man läsa upp till 3,5 terminer skatterätt av totalt 9 terminer. Söktrycket till fördjupningskurserna i skatterätt har de senaste åren varit konstant högt med 40-50 studenter per termin, berättar studievägledare Christer Niklasson.

Jur. kand-program finns på sex orter i Sverige: Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Göteborg och Lund.

Andra högskolor erbjuder enstaka kurser i juridik. I Jönköping finns ett affärsjuristprogram med internationell inriktning. Programmet ger möjlighet att ta ut en kandidatexamen efter tre år eller en masterexamen efter fem år. Arbetsmarknaden för affärs- och skattejurister är lovande, hävdar Högskolan i Jönköping på sin hemsida. Som möjliga framtida arbetsgivare nämns: bolag, banker, försäkringsbolag, branschorganisationer, internationella organisationer, revisionsbyråer och skattemyndigheter. Kort sagt, skatter och juridik inbegriper de flesta områden.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%