Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Tema utbildning: Ämne i förändring fortsätter att locka

Högskolorna höjer blicken allt mer över revisionen när de planerar sina fördjupningar i redovisning. Men på Handelshögskolan i Stockholm lockas studenterna till redovisningsämnet när det blåser snålt i finanssektorn.

Mittuniversitetet i Sundsvall hör till dem som låter sitt kursinnehåll påverkas av den slopade revisionssplikten i mindre aktiebolag.

– Vi planerar att bredda revisionsutbildningen till att omfatta sådant som marknadens aktörer kan beställa, säger Peter Öhman, lärare och forskare vid Mittuniversitetet.

Att den formella revisionen minskar i omfattning behöver inte betyda att granskandet i sin helhet blir mindre viktigt. Kontroller av hållbarhetsredovisningar, utredande av ekonomiska brott samt prognoser om företags fortlevnad hör till de områden nära den traditionella revisionen som kan växa i omfattning, noterar han.

På Högskolan Dalarna blåser brisen från liknande håll. Ekonomprogrammets ansvarige, Ola Nääs, framhåller att inget ännu är klart inför läsåret som börjar om ett år, men en idé bland många är att den treåriga kandidatutbildningen skulle kunna göra avsteg från kraven för grundläggande revisorskompetens och i stället lyfta fram sådant som behövs på företagens ekonomiavdelningar.

– De flesta av våra studenter blir inte revisorer utan ekonomiansvariga på små företag. Då får vi fråga oss om vi ska utbilda revisorer eller ekonomiansvariga, säger Ola Nääs.

Tomas Hjelström, lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, ser inga tecken på minskande intresse för vare sig redovisning eller revision.

– Tittar man tillbaka de senaste fyra åren har ju efterfrågan på revisionsutbildningen snarast ökat, säger han. Den grundläggande revisionskurs som blivande revisorer läser på Handelshögskolan lockar runt trettio av studenterna varje år, ett ganska konstant antal.

– Redovisning diskuteras ofta i affärspressen, och enskilda fall där redovisnings- och revisionsfrågor står i centrum dyker upp med jämna mellanrum. Det bidrar till ett intresse för att få förståelse för dessa frågor. Sen har jag känslan att revisionsbranschen inte är mindre attraktiv i dag. Det är delvis en konjunkturfråga, det är svårare att få jobb i till exempel finanssektorn, säger Tomas Hjelström.

Alexander Kristofersson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%