Innehåll

Balans nr 10 2009

Vad har du i lådan?

Det är dags att öppna revisorns verktygslåda. I skuggan av den lagstadgade revisionen har många verktyg legat och samlat damm, verktyg som i och med förändringen av revisionsplikten kommer att öka i betydelse. För att göra det enklare att välja rätt verktyg för ett givet uppdrag har ”teknikerna” i FAR SRS policygrupp för revision gjort en inventering av revisorns olika tjänster och tagit fram en bruksanvisning för detta ändamål.

Stäng av datorn och börja revidera! Den uppmaningen riktar Dan Brännström och Svante Forsberg, generalsekreterare respektive ordförande i FAR SRS, till alla revisorer. De menar att den tilltagande mängden dokumentation i revisionsarbetet riskerar att ta överhanden och att detta ofta sker på bekostnad av egen analys.

”Gyllene tider för redovisningskonsulterna.” Med den rubriken vill Balans fånga de förändringar i branschen som har gjort att redovisningskonsultens tjänster har ökat i betydelse. I september slöt FAR SRS och Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF, ett samarbetsavtal kring auktorisationen av redovisningskonsulter. I detta nummer berättar Mikael Carlson, ordförande SRF, om samarbetsavtalet och dess betydelse för yrkesrollen.

Intern styrning och kontroll blir allt viktigare för företag, myndigheter och organisationer. Om detta skriver Mats Tunbjörk och Torbjörn Wikland.

Håll dig uppdaterad om vad som händer i branschen – läs Balans!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%