Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Allt fler bestyrkta hållbarhetsredovisningar

Antalet stora bolag som låter revisorer granska deras hållbarhetsredovisningar flerfaldigades för räkenskapsåret 2008 jämfört med året innan.

PricewaterhouseCoopers har tittat på hållbarhetsredovisningen från totalt 175 stora bolag: de 132 bolagen på Stockholmsbörsens large- och midcaplistor samt 43 ytterligare i statlig ägo. Några av trenderna är:

  1. Andelen bolag som har någon redovisning av hållbarhet växer, och är nu 90 procent. Midcapbolagen släpar efter, med 80 procent.
  2. Den genomsnittliga hållbarhetsredovisningens omfattning växer, från 11 till 15 sidor. Andelen bolag som publicerar separata publikationer eller flersidiga avsnitt i årsredovisningen steg från 18 till 34 procent.
  3. Bland de bolag som publicerar särskilda hållbarhetsredovisningar har andelen som låter dem granskas och bestyrkas av revisorer ökat starkt, till 69 procent för 2008 från 37 procent året innan. I stort sett alla dessa bolag väljer att basera sådana rapporter på riktlinjerna från GRI, Global Reporting Initiative.

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%