Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: PricewaterhouseCoopers är årets byrå

PricewaterhouseCoopers, PwC, tog första platsen i kategorin Årets revisionsbyrå i årets upplaga av enkätundersökningen Finansbarometern. PwC vann med klar marginal framför Ernst & Young, som var etta förra året.

– Vi har ju vunnit många utmärkelser det här året så det känns särskilt bra, säger PwCs Sverige-vd Hans Börsvik.

– Över huvud taget är det viktigt att vi får just kundernas syn på vad vi gör.

Betygsskillnaderna är små vad gäller den lagstadgade revisionen, noterar Finansbarometern. När det gäller revisionsnära rådgivningstjänster, däremot, står PwC och Ernst & Young ut som de klarast lysande stjärnorna – framför KPMG och Deloitte.

– Tekniskt sett är det inte så stora kompetensmässiga skillnader mellan byråerna, så det vi har jobbat mycket med är kundrelationen och förståelsen för kundens affär: hur vi lyssnar på kunden, att vi har en rådgivarskola och så vidare. Och det har vi gjort under flera år, säger Hans Börsvik.

– Vi tar fram karaktäristika för olika kunder, och så försöker vi förstå olika marknadsgruppers förutsättningar.

PwC står i särklass vad gäller bland annat parametrarna kompetens respektive förståelse för kundens verksamhet.

Finansbarometern har sammanställts sedan 2003. Bakom den står företaget Eastbrook, med tidningen Affärsvärlden som mediepartner. 8 000 företag tillfrågas i enkäten, cirka 1000 svarade på frågorna om revisionsbyråerna.

PwC är den enda byrån av de fyra som höjde sitt betyg i år, de andra sänkte dem nämnvärt jämfört med i fjol.

Byrå20092008(plac)
PricewaterhouseCoopers4,94,8(2)
Ernst & Young4,34,9(1)
KPMG4,24,4(4)
Deloitte4,04,5(3)

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%