Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: PricewaterhouseCoopers är årets byrå

PricewaterhouseCoopers, PwC, tog första platsen i kategorin Årets revisionsbyrå i årets upplaga av enkätundersökningen Finansbarometern. PwC vann med klar marginal framför Ernst & Young, som var etta förra året.

– Vi har ju vunnit många utmärkelser det här året så det känns särskilt bra, säger PwCs Sverige-vd Hans Börsvik.

– Över huvud taget är det viktigt att vi får just kundernas syn på vad vi gör.

Betygsskillnaderna är små vad gäller den lagstadgade revisionen, noterar Finansbarometern. När det gäller revisionsnära rådgivningstjänster, däremot, står PwC och Ernst & Young ut som de klarast lysande stjärnorna – framför KPMG och Deloitte.

– Tekniskt sett är det inte så stora kompetensmässiga skillnader mellan byråerna, så det vi har jobbat mycket med är kundrelationen och förståelsen för kundens affär: hur vi lyssnar på kunden, att vi har en rådgivarskola och så vidare. Och det har vi gjort under flera år, säger Hans Börsvik.

– Vi tar fram karaktäristika för olika kunder, och så försöker vi förstå olika marknadsgruppers förutsättningar.

PwC står i särklass vad gäller bland annat parametrarna kompetens respektive förståelse för kundens verksamhet.

Finansbarometern har sammanställts sedan 2003. Bakom den står företaget Eastbrook, med tidningen Affärsvärlden som mediepartner. 8 000 företag tillfrågas i enkäten, cirka 1000 svarade på frågorna om revisionsbyråerna.

PwC är den enda byrån av de fyra som höjde sitt betyg i år, de andra sänkte dem nämnvärt jämfört med i fjol.

Byrå20092008(plac)
PricewaterhouseCoopers4,94,8(2)
Ernst & Young4,34,9(1)
KPMG4,24,4(4)
Deloitte4,04,5(3)

ak

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...