Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Granskare från USA får kall svensk hand

Tillsyn av revisorer även utomlands var en grundidé när USA stramade upp sin övervakning för sju år sedan, efter skandaler som de i Enron och Worldcom. Men nu när PCAOB, Public Company Accounting Oversight Board, knackar på dörren hos de stora svenska byråerna så säger Revisorsnämnden ifrån.

Att lämna ut revisionshandlingar till PCAOB skulle kunna strida mot svensk god revisorssed, bedömer Revisorsnämndens chef Peter Strömberg. Det skrev han i ett brev i slutet av augusti till de berörda svenska byråerna.

– Vi har nu meddelat PCAOB att vi, baserat på det svar som Revisorsnämnden gett oss och som vi måste rätta oss efter, tills vidare inte kan bli föremål för en inspektion, säger Lars Egenäs på Deloitte.

Deloitte och KPMG är de byråer i Sverige som har fått besked om att PCAOB planerar inspektioner hos dem under hösten.

De två byråerna har varit registrerade hos det amerikanska kontrollorganet i mer än fyra år, och skulle därmed ha hunnit inspekteras enligt PCAOBs ursprungliga regelverk. Förra året mjukades de amerikanska kraven upp, sedan inte minst företrädare för EU-kommissionen motsatt sig att PCAOB skulle få tillgång till revisionshandlingar från europeiska länder. I grunden gäller revisorns tystnadsplikt för sådana handlingar, och specialreglerna för utlämning till andra länder är inte helt lätta att tolka. En känslig punkt är ömsesidigheten: att EU som villkor kräver, men inte tycker sig få, motsvarande rättigheter gentemot PCAOB.

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%