Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: EUs bonusregler bakas in i koden

Under oktober kommer en uppdaterad version av Svensk kod för bolagsstyrning att gå ut på allmän remissrunda. Före årsskiftet ska den sedan klubbas igenom slutgiltigt.

I centrum står försök att anpassa koden efter en EU-rekommendation från i våras, med regler för ersättning till börsbolagsledningar.

Kollegiet bakom den svenska koden försöker att hålla den på jämförelsevis principiell nivå. EU:s rekommendation är däremot relativt detaljerad, till exempel vad gäller maximala avgångsvederlag och det minimala antalet år innan ett incitamentsprogram får ha utfallit helt.

De svenska reglerna är frivilliga att följa, enligt principen ”följ eller förklara”. Koden har trots det fått stort genomslag bland svenska börsbolag. Runt tre fjärdedelar av årets cirka 250 undersökta bolag redovisar högst en avvikelse från koden, uppger kollegiets verkställande ledamot Per Lekvall.

Att EU-reglerna har formen av rekommendation, inte direktiv, öppnar för att näringslivssammanslutningar såsom Kollegiet för svensk bolagsstyrning ska kunna ta fram ramverk för självreglering bland företagen, snarare än att staten behöver stifta lag eller anta en ny förordning.

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%