Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: FAR SRS värnar om borgenärsskyddet

Remisstiden för synpunkter på betänkandet om förenklingar i aktiebolagslagen (SOU 2009:34) gick ut 15 september. FAR SRS tillstyrker betänkandet på alla punkter. Många av förslagen har karaktär av formaliaförenklingar och där har man inga synpunkter, men när det gäller de förslag som kan komma att påverka tredje man finns det några brasklappar.

– Det är ju så många utredningar på gång just nu och konsekvenserna av dem kommer att påverka resultatet av den här, jag tänker framför allt på utredningarna som rör slopandet av revisionsplikten och en sänkning av lägsta tillåtna aktiekapital, säger Helene Agélii, föreningsjurist på FAR SRS.

FAR SRS viktigaste synpunkt handlar om borgenärsskyddet, som riskerar att försvagas om man avreglerar alla delar samtidigt.

– Detta skulle innebära stora risker och förmodligen inga besparingar, säger Helene Agélii.

Frågan om skyddet för tredje man, borgenärsskyddet, tog FAR SRS upp även i sitt remissvar på delbetänkandet om aktiekapital i privata aktiebolag (SOU 2008:49).

Lagändringarna gällande lägsta tillåtna aktiekapital och avregleringen av revisionsplikten förväntas träda i kraft den 1 juli nästa år. När det gäller betänkandet om förenklingar i aktiebolagslagen tyder mycket på att det inte kommer att vara färdigbehandlat inom regeringskansliet förrän efter valet nästa år, vilket innebär ytterligare en osäkerhetsfaktor.

En annan fråga för utredningen har varit om man ska införa en ny bolagsform utan personligt ansvar. Med tanke på förslaget från EU om ett europeiskt privat aktiebolag (SPE) samt föreslagna förenklingar i det befintliga regelverket har utredningen kommit fram till att det för närvarande inte finns skäl att införa en ny företagsform utan betalningsansvar, vilket FAR SRS håller med om.

Ett eventuellt avskaffande av bestämmelserna om tvångslikvidation vid kapitalbrist är en fråga som ligger utanför den aktuella utredningens område, men eftersom utredaren Carl Svernlöv tar upp den passar FAR SRS på att instämma i hans önskan om en översyn av dessa bestämmelser. ”FAR SRS vill av flera skäl betona behovet av en sådan översyn”, skriver man i sitt remissvar.

rl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%