Innehåll

Balans nr 10 2009

Noteringar: Bättre ekonomirutiner kan spara miljarder

En fjärdedel av kostnaderna på ekonomiavdelningen skulle Sveriges medelstora företag spara in om alla blev lika effektiva i sina rutiner som de som är bäst i klassen.

Den slutsatsen kan dras av en enkätundersökning som Ernst & Young har gjort hos de cirka 5.500 företag som har mellan 50 och 1.000 anställda. Drygt 500 företag svarade vad de hade för volymer och kostnader i processerna kring leverantörsfakturor, kundfakturor, lönespecifikationer och manuella verifikationer. I snitt skulle företag kunna spara en halv miljon kronor per år i var och en av de fyra processerna, bedömer revisionsbyrån.

Uppskattningen bygger på att alla företag i varje process skulle kunna nå en effektivitetsnivå som motsvarar första kvartilen, det vill säga nivån där 25 procent av företagen i dag ligger högre och 75 procent lägre.

Enligt enkätsvaren kostar en arbetstimme på ekonomiavdelningen i snitt 475 kronor. Totalt skulle den möjliga uppryckningen ge besparingar på 3,9 miljarder kronor per år hos de svenska företagen i storleksklassen, bedömer Ernst & Young.

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%