Innehåll

Balans nr 11 2009

Vad är revision?

Hur kommer branschen att påverkas av förändringen av revisionsplikten? För att svara på det bör man först ta ställning till vad revision egentligen är. Det menar Thomas Carrington som beskriver tre olika teoretiska perspektiv för att förstå revision: revision som försäkran, revision som förbättring och revision som försäkring.

Att revisionsplikten kommer att förändras 1 juli nästa år råder det inte längre några tvivel om. I samband med FAR SRS årsstämma i mitten av oktober meddelade statssekreterare Magnus Graner att regeringens tidsplan står fast och att en lagrådsremiss är att vänta före årsskiftet.

FAR SRS ska i framtiden heta Far. Det beslutade FAR SRS årsstämma. Namnbytet är en del av organisationens satsning att skapa ett starkare, koncerngemensamt varumärke.

Det är hög tid att läsa in sig på den nya kassaregisterlagen som träder i kraft vid årsskiftet. Revisorer och rådgivare bör vara beredda på kluriga frågor från kunder inom kontantbranscherna.

Från och med halvårsskiftet nästa år blir det tillåtet för bolag att göra skatteavdrag för förluster som uppkommit i utländska dotterbolag. Förändringen är en följd av ett antal domar i Regeringsrätten och innebär en anpassning av svensk lag till EG-rätten.

Förändringens vindar drar igenom branschen – Balans håller dig uppdaterad!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%