Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Svängning om oberoende väntas gynna småbyråerna

Nu börjar slutspurten i arbetet med att ta fram utkast till nya internationella standarder för översiktlig granskning respektive bokslutsrapporter, review och compilation.

Före årsskiftet väntas utkast skickas ut på remiss från IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board).

Det kan bli så att den som hjälper företag att upprätta årsredovisning även får rätt att genomföra översiktlig granskning hos samma kund, bara dubbelrollen framgår av rapporten. Det kan öppna nya möjligheter för mindre byråer, när kunder vill slippa betala för två personer som var för sig sätter sig in i verksamheten. Bakom utvecklingen ligger en omsvängning under året hos den amerikanska revisorsorganisation AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) som nu förespråkar att kombinerade uppdrag ska tillåtas.

– Mitt intryck är att USA mycket väl kan komma att få igenom sitt önskemål, säger Göran Kjellén, som driver redovisningsbyrån Kjellén Vision i Sävedalen utanför Göteborg, och som är positiv till att kraven i så fall lättas.

– AICPA:s röst väger tungt, det är ingen tvekan om det.

Göran Kjellén har deltagit i arbetet inom Small and Medium Practices Committee som hanterar småbyråernas aspekter. Både denna kommitté och IAASB är inordnade under IFAC (International Federation of Accountants.) Han tror att bra internationella regler kan bädda för en viktig marknad för de små byråerna, när revisionsplikten i mindre bolag slopas, vilket väntas ske i Sverige 1 juli nästa år.

– Det finns en jättestor efterfrågan på de här tjänsterna som är enklare än revision. Alla företag under tröskeln för lag-stadgad revision är en potentiell marknad för nya tjänster från branschen.

Göran Kjellén är bekymrad över att många länder, däribland Danmark, har föregripit de nya internationella standarderna genom att börja utveckla egna. Splittringen kan hämma marknaden, tror han.

En annan fråga under diskussion är begreppet negative assurance. Det ”negativa” består i att revisorn vid en översiktlig granskning intygar att han eller hon inte har sett något anmärkningsvärt. Vissa ser det som att tjänstens innehåll skulle bli tydligare om den kunde utmynna i ett positivt påstående om vad det är man har sett.

ak

Det är de internationella standarderna ISRE 2400 och ISRS 4410 som nu ska revideras. De definierar de lättviktigare alternativ till fullständig revision som på engelska kallas för review respektive compilation, på svenska översiklig granskning respektive bokslutsrapport

De befintliga internationella reglerna anses föråldrade, och den stora efterfrågan på ny reglering har fått många länder, exempelvis Tyskland, att utveckla egna standarder. En viktig aktör för internationell standardisering är dock kreditvärderingsinstituten, som kan komma att kräva vissa former av granskning för att utställa kreditbetyg och därmed möjliggöra vissa lån

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%