Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Politiker i styreIsebotten

Gruppen politiker ligger sämst till av de ”minoriteter” som är underrepresenterade i börsbolagens styrelser.

– Sämre än kvinnor och invandrare, jag trodde inte att det var möjligt, säger Ulf Adelsohn, före detta landshövding i Stockholm och numera styrelseproffs.

Han är ett undantag. Färre än vart tionde större bolag på Stockholmsbörsen har en styrelseledamot som valts in på grund av sin politiska kompetens, enligt en undersökning som PricewaterhouseCoopers gjort på uppdrag av Almi. Bland de medelstora börsbolagen var andelen 7 procent och bland de minsta 5 procent. Kort sagt, ju mindre bolag desto färre politiker i styrelsen. Slående få tycker Eva Lagbo Bergqvist, partner och verksam inom Komrev vid PricewaterhouseCoopers:

– Politiker sitter i den kommunala sektorns bolagsstyrelser och har erfarenhet som borde tillvaratas i näringslivets styrelserum i större utsträckning än i dag, säger hon.

Ulf Adelsohn håller med. En politiker är ”den billigaste konsult man kan få tag på”, men det råder näst intill vattentäta skott mellan näringslivet och politiken, säger han och lägger en stor del av ansvaret på näringslivet.

– I Svenskt Näringsliv, där jag själv suttit i styrelsen, pratar man om hur viktigt det är att få politiker att förstå näringslivets villkor, vad vore rimligare än att ta in politiker i styrelserna, säger han.

Ulf Adelsohn sitter i dag i sju styrelser, bland annat i statliga SJ:s styrelse.

– De statliga bolagen har varit bättre på att tillvarata näringslivets kompetens, men näringslivet tar inte vara på den statliga kompetensen, säger han.

rl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%