Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Brister i storbolagens hållbarhetsredovisningar

Flera av Sveriges största företag brister i sin hållbarhetsredovisning. Det visar en undersökning från konsultföretaget Ethos International som har jämfört de statliga bolagen med företagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista.

Hållbarhetsredovisningen är en frivillig del av företagens årsredovisning, men för statliga bolag har regeringen från och med i år ställt kravet att de ska upprätta en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative, GRI. Ethos International, som hjälper till med bland annat hållbarhetsredovisning, har tittat på hur de statliga bolagen levt upp till kravet. Av 52 statliga företag har 39 upprättat hållbarhetsredovisning enligt GRI. Motsvarande siffra för de 55 bolagen på Large Cap-listan är 17 stycken.

Sammantaget är det 56 av totalt 107 granskade företag som redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI. Övriga hade hållbarhetsredovisningar enligt andra standarder. Bara ett tiotal bolag hade ingen som helst hållbarhetsredovisning. I sin rapport tittar Ethos närmare på de 56 som redovisat enligt GRI och det visar sig att redovisningen innehåller brister.

30 procent av hållbarhetsredovisningarna har inte granskats av tredje part och 25 procent av företagen redovisar inte hur mätdata har tagits fram. Endast sju procent av företagen jämför data med externa referenser.

Sammantaget visar rapporten att 75 procent av hållbarhetsredovisningarna är inkompletta medan bara 25 procent är kompletta i den mening att de redovisar hur mätdata har tagits fram.

– Att flera företag uppvisar brister är egentligen inte så konstigt, då många rapporterar för första gången, säger Anna Lindstedt, vd på Ethos International.

GRI ställer inte krav på att hållbarhetsredovisningen ska vara granskad av tredje part, men Anna Lindstedt tycker att bestyrkandet har ett mervärde.

– Det är en trovärdighetsfråga för företagen. Men den stora fördelen med att redovisa enligt GRI är att det ger jämförbarhet mellan företag och även mellan branscher, på samma sätt som sifferdelen i årsredovisningen.

Hållbarhetsredovisningen, tillsammans med bolagsstyrningsrapporten och internkontrollrapporten, hör till årsredovisningens nya delar. Enligt en undersökning (se Balans nr 10/2009) gjord av auktoriserade revisorn Anna-Clara af Ekenstam är hållbarhetsredovisningen den av de tre som väcker mest intresse hos aktieägarna, trots att det är den enda av de nya delarna i årsredovisningen som är frivillig.

rl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%