Innehåll

Balans nr 11 2009

Europa-frågor: Sverige förebild för kvinnligt nätverk

Det behövs fler kvinnliga entreprenörer. Det konstaterade EU-kommissionen förra året i en rapport. Flera initiativ föreslogs och nu har ett projekt med så kallade kvinnliga ambassadörer sjösatts. 130 utvalda entreprenörer ska verka som förebilder och förmå fler kvinnor att starta egna företag.

Vice president Giinter Verheugen, EU-kommissionär för näringsliv och industri, och Vladimir Spindla, EU-kommissionär för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, sa vid utnämningen i början av oktober: ”EU behöver fler entreprenörer, fler människor som har innovativa idéer och en kreativ inställning till företagande. Under en alltför lång tid har vi inte tagit vara på kvinnors potential. Detta måste ändras och vi måste uppmuntra fler företag som leds av kvinnor. Det bidrar inte bara till nya fräscha affärsidéer, utan stärker också kvinnans roll i samhället.”

99 procent av alla företag i Europa har färre än 250 anställda. Det är små- och medelstora företag som tillsammans står för två tredjedelar av alla jobb. Men antalet kvinnor som startar egna företag är fortfarande lågt. Två av tre småföretag drivs av män. Orsakerna är flera, enligt en studie från EU-kommissionen. Kvinnor verkar exempelvis ha svårare att få banklån till startkapital. Kvinnor saknar, i större utsträckning än män, ett nätverk av expertis från affärsvärlden som kan utgöra ett stöd.

Idén om kvinnliga ambassadörer kommer bland annat från Sverige. Redan i mars 2008 utsåg den svenska regeringen 880 ambassadörer för kvinnors företagande. Ambassadörerna är kvinnor som driver företag i olika branscher och i olika storleksklasser. Genom att till exempel tala inför skolklasser, på universitet och i nätverk ska de öka kunskapen om företagande och uppmuntra kvinnor och flickor att se företagande som ett möjligt val. Arbetet sker på volontärbasis och projektet sträcker sig fram till och med 2009.

En slutsats i ovan nämnda undersökning är att kvinnor behöver mer information och ett större nätverk. EU-kommissionen har därför skapat en portal där de bland annat har samlat ett antal organisationer som stödjer kvinnligt entreprenörskap och listat flera projekt som drivs av kvinnor. Portalen finns på följande webbadress: <http://ec.europa.eu/enterprise/ policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/ index_en.htm>.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%