Innehåll

Balans nr 11 2009

Noteringar: Revisorns kompetens förmånsbeskattas

Ansökningsavgiften till Revisorsnämnden (RN), i samband med godkännande, auktorisation eller registrering, ska förmånsbeskattas och beläggas med arbetsgivaravgifter enligt ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Således är ansökningsavgiften, en engångssumma på 2 600 kronor, enligt Skatteverket ställningstagande inte avdragsgill. Skälet är att revisorn i samband med att han/hon registreras/godkänns/ auktoriseras förvärvar en större formell kompetens inom sitt yrkesområde – en förmån helt enkelt.

Skatteverket klargör samtidigt att löpande avgifter som betalas till RN inte är en skattepliktig förmån för revisorn och därmed inte utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter samt att den är avdragsgill, då detta är en nödvändig förutsättning för yrkesutövningen. För revisorer handlar det för närvarande om en årsavgift till RN på 4 300 kronor.

Vad innebär detta för revisorer?

Det är ju ingen kioskvältare precis, menar Ernst Forsberg, skattekonsult och ordförande i styrgruppen för FAR SRS skattesektion. Han tycker emellertid att det är en trovärdighetsfråga att ha koll på reglerna.

– Det är viktigt att branschen hanterar det här på ett korrekt sätt, men jag vågar nog säga att de flesta kloka arbetsgivare kommer att kompensera den anställde med en extra löneutbetalning, som netto efter skatt täcker upp för den enskildes kostnad, säger Ernst Forsberg.

rl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%