Innehåll

Balans nr 11 2009

FAR SRS årsstämma: De skrev bästa artikeln i Balans

Sven-Arne Nilsson och Björn Gauffin har belönats med Carl Henrik Witts pris för artikeln ”Rörelseförvärv enligt IFRS 3 – tredje året”. Priset delades ut i samband med FAR SRS årsstämma.

Juryn för Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans 2008/09 hade även beslutat att ge två artiklar hedersomnämnanden: ”Hur mycket är elnäten egentligen värda – Ger inte nätföretagens årsredovisningar en rättvisande bild?” skriven av Stefan Yard och Torbjörn Tagesson samt ”Finansvikingar förde islänningar bakom ljuset, och nu ...?” skriven av Thorsteinn Haraldsson.

I juryn för Carl Henrik Witts pris ingår ordförande Peter Clemedtson, auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers, Ewa Fallenius, auktoriserad revisor PricewaterhouseCoopers, Peter Malmqvist, finansanalytiker, Ulla Reinius, civilekonom samt FAR SRS ordförande Svante Forsberg, auktoriserad revisor Deloitte.

Carl Henrik Witts pris för bästa artikel i Balans har delats ut sedan 1981.

ph

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%