Balans nr 11 2009

Policygrupp håller ögat på omvärlden

”Viktigt att vara med och påverka”

Behovet av förståelse för omvärlden har vuxit. Det är utgångspunkten när FAR SRS särskilda omvärldsspanare, policygruppen för regulatoriska frågor, prövar en nyform av seminarier.

– I det första seminariet lyfter vi fram hur utvecklingen av regler och standarder har påverkat också andra professioner, säger gruppens ordförande Åke Danielsson.

Den 6 oktober gick det första seminariet av stapeln hos FAR SRS, på temat revisorsprofessionen och reglerna. Runt trettiotalet inbjudna personer kom. Åke Danielsson bedömer att det föll väl ut, och ser framför sig att både detta semininarium och andra kan komma att erbjudas förbundets bredare medlemskrets framöver.

Vid sidan av seminarierna ligger den regulatoriska gruppens omvärldsfokus på lagstiftnings- och standardiseringsprocesser, vilket man möjligen också kan ana av gruppens namn.

– Om vi ska påverka regler ska vi inte minst påverka EU. När regelförändringarna kommer till Sverige är det för sent, noterar Åke Danielsson.

År vi bra på att påverka?

– Sverige är ett litet land, men när vi sätter oss in i något är vi ofta bra på att göra det.

Utöver kvartalsvisa möten och det nystartade försöket med seminarier bedriver gruppen sitt arbete med omvärldsbevakningen i fri form. Åke Danielsson beskriver sin grupp som en diskussionsgrupp på uppåt tio personer. Gruppen är nära förbunden med FEE (Federation des Experts Comptables Européens) och ECG (European Contact Group), de stora byråernas spanings- och lobbyorganisation i förhållande till EU.

Alexander Kristofersson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%