Innehåll

Balans nr 11 2009

Så blir revisorn regeljonglör

En växande mängd regler och standarder håller på att ge revisorns yrkesroll en ny inramning. Det framhölls när en grupp forskare från Handelshögskolan i Stockholm redogjorde för aktuell forskning och ledde en debatt på temat revisorsprofessionen och reglerna, vid ett seminarium på FAR SRS i oktober. Revisorer på plats uttryckte oro över den tilltagande formaliseringen av yrket.

– I dag har vi ett reglerat yrke, självregleringens tid är över, anförde Åke Danielsson, ordförande i FAR SRS policygrupp för regulatoriska frågor, som inledning.

Skissartat målade han upp hur revisorer de senaste femton åren lärt sig leva med att först jurister, sedan också politiker, kommit in i spelet och velat styra.

Forskarna lyfte fram paradoxen i att avregleringar, som kan vidga handlingsutrymmet för olika aktörer, ofta är förenade med minst lika detaljerade regler efteråt som innan. För revisorernas del har det aktuell bäring inte minst på den väntade förändringen av revisionsplikten.

– Reglerna på den avreglerade telemarknaden blev ju många, många fler, nämnde Claes-Fredrik Helgesson, tidigare på Handelshögskolan i Stockholm och numera på Linköpings universitet.

Kollegan Karin Svedberg Helgesson föreslog att det kanske är bättre att tala om omreglering än om avreglering. En växande mängd kontrollerande aktörer med olika agendor gör att företag även utanför formella regler behöver bete sig som om de var reglerade, under ”en illusion av frihet”.

Tomas Hjelström belyste hur aktörer som EU-ländernas finansministrar, EU-kommissionen och G 20 (gruppen av världens ledande industriländer) i verkligheten utgör press på normgivare som ska vara oberoende, såsom IASB. Vem är egentligen beredd att ta ansvaret om regler visar sig vara dåliga? Önskan att alltid kunna förneka eget ansvar tycks vara en stark drivkraft i regelutvecklingen.

Revisorsyrkets företrädare på plats var överlag starkt kritiska mot den tilltagande formaliseringen av arbetet, med dess växande mängd checklistor och dess till synes minskade utrymme för självständiga professionella bedömningar.

– För effektiviteten i näringslivet krävs mer av personligt ansvar. Därför hoppas jag också på revisorsprofessionens återkomst, sa FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström. Revisorn ska kunna ställa sig upp på stämman och framföra ett tydligt ställningstagande, inte hänvISA till en helpdesk i London.

Forskaren Ebba Sjögren kunde ge ett mått av tröst, genom att hänvisa till läkaryrkets förändring de senaste årtiondena. Mängden regler, som ofta är motstridiga, kräver professionella och kreativa regeljonglörer snarare än bara lydiga regelföljare. Professionen omvandlas, men försvinner inte.

Seminariet innebar debut för en ny arbetsform för FAR SRS policygrupp för regulatoriska frågor.

Alexander Kristofersson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...