Balans nr 12 2009

Noteringar: Svårt ge ansvarsfrihet utan förvaltningsrevision

Hur aktieägare på en stämma ska kunna ta ställning till ansvarsfrihet för vd och ledning blir den kanske viktigaste nöten att knäcka ifall den så kallade förvaltningsrevisionen slopas.

John Osser, revisor på BDO och ledamot i FAR SRS policygrupp för regulatoriska frågor, har sammanställt en lista med för- och nackdelar om förvaltningsrevisionen skulle avskaffas.

– Den punkt som jag tycker är viktigast på listan över skäl att ha kvar förvaltningsrevisionen är att den är en förutsättning för att ha kvar ansvarsfrihetsinstitutet, åtminstone med verklig betydelse.

Två utredningar, ledda av Bo Svensson respektive Carl Svernlöv, har gett förslag i vad som kan ses som skilda riktningar: den lagstadgade förvaltningsrevisionen föreslås avskaffas helt, men ansvarsfrihetsinstitutet föreslås finnas kvar.

Syftet med John Ossers sammanställning för policygruppen har varit att underbygga debatten, inte att förespråka en egen slutlig ståndpunkt för eller emot.

Till de övriga skälen att ha kvar förvaltningsrevisionen hör

  1. att revisorns insikter från den även kommer till nytta i räkenskapsrevisionen,
  2. att den som grund för ansvarsfriheten ger vd och styrelse en värdefull känsla av att kunna lägga året bakom sig,
  3. att kostnaden för tvister i näringslivet kan hållas ned genom den bättre insyn som aktieägarna får.

På listan över skäl att slopa förvaltningsrevisionen står bland annat att den utgör en extra kostnad för näringslivet, och att den som särsvensk lösning kan hindra syftet med EU:s revisorsdirektiv att byråer ska kunna konkurrera gränsöverskridande.

Vid sidan av plus- och minuspunkterna ser John Osser ett par ytterligare frågor som blir aktuella om förvaltningsrevisionen görs frivillig. Ska exempelvis ett företag som frivilligt har beställt tjänsten kunna undvika att ett eventuellt negativt utlåtande publiceras?

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2016 2017 2018
Räntesats 0,47 0,36* 0,36

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016 2017 2018
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2016 2017 2018
Positiv 6,65 6,27 6,49
Negativ 1,65 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2016 2017 2018
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2016 2017 2018
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2016 2017 2018
Skattesats 22% 22% 22%
Mervärdesskatt
År 2016 2017 2018
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1952 1953 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%