Innehåll

Balans nr 12 2009

Noteringar: Bolag belönas med priser för redovisning och styrning

Hösten är redovisningsprisernas säsong. Till årets prisvinnare hör Trelleborg, Atlas Copco och Svenska kyrkan i Umeå.

Redovisning kring risker respektive bolagsstyrning har blivit heta områden på senare år. För andra året i rad är Trelleborg bäst på bolags-styrningsrapportering, anser PricewaterhouseCoopers (PwC), som studerat 122 börsbolags årsredovisningar från 2008. Finalister var även Investor och Handelsbanken.

– Trelleborgs styrelse tar ett tydligt ansvar för bolagsstyrningen och kommunicerar att god styrning och kontroll stödjer bra affärer, noterar Eva Blom, partner vid PwC och ansvarig för tävlingen.

Bäst på redovisning av risker är Atlas Copco. Det bedömer Ernst & Young, som i samband med ett stort riskseminarium i Stockholm i oktober tilldelade företaget sitt pris Risk Transparency Award. ”I sin årsredovisning för 2008 presenterar Atlas Copco på ett föredömligt sätt både riskhanteringens roll i den löpande operativa verksamheten, men också dess roll i realiserandet av de strategiska målen”, konstaterade juryn.

Bäst på att redovisa ideell verksamhet är Svenska kyrkan i Umeå, enligt ytterligare en tävling arrangerad av PwC. ”Utgående från en klart uttryckt vision om kyrkan och Gud presenterar Svenska Kyrkan i Umeå sin verksamhet och sina strävanden på ett inspirerande och informativt sätt”, skriver juryn här. I en ny särskild kategori för fackförbund vann Kommunal.

Och fler priser kommer att delas ut. 9 december hålls traditionsenliga Finforum i Stockholm, där det nya Finforum-priset delas ut, för bland annat nytänkande och förändringsarbete i marknadskommunikationen. Arrangörer är FAR SRS, Sveriges Finansanalytikers Förening och Sveriges Informationsförening. Även FAR SRS pris för bästa hållbarhetsredovisning delas ut där. Stockholmsbörsens pris för bästa årsredovisning utgår däremot i år.

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%