Innehåll

Balans nr 1 2010

Full fart framåt!

Framtiden är temat för detta nummer av Balans. Vad gör en revisor om tio år? Och hur har redovisningskonsultens roll påverkats av de förändringar som revisions- och rådgivningsbranschen genomgår? I ett rundabordssamtal diskuterar Bino Catasús, Caroline af Ugglas och Dan Brännström framtidens revision. På några punkter är de överens, på andra har de olika idéer om revisorns roll år 2020. Alltjämt är det dock företag och företagande som utgör grunden för branschens existens och därför inleds temablocket med en artikel om framtidens näringsliv.

I en debattartikel om framtidens redovisningskonsulter diskuterar Lena Edsbäcker, C-G Ekström, Claes Westerberg, Christer Abrahamsson och Anna Halldenius om det verkligen krävs akademisk utbildning för att kunna arbeta operativt med redovisning åt små företag?

Daniel de Paula och Johan Engstam redogör detaljerat för de viktigaste förändringarna med nya ISA 600. Bland annat krävs tidig närvaro i dotterbolagens revision.

Vid årsskiftet infördes nya skatteregler som bryter mot realisationsprincipen. I sin krönika ger Roger Zinders förslag på hur den kan återupprättas.

Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson vänder sig också till politikerna: ”Vi behöver en ny ordning där finansiella företag kan gå omkull under ordnade former”, säger han i ett samtal med Balans.

God fortsättning!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer