Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: Ekonomifunktion i utlandet försvårar revisionen

Internationella koncerner effektiviserar sina ekonomifunktioner genom att centralisera alla dotterbolags redovisningsprocesser till ett land. Men dotterbolagsrevisorer riskerar att hamna på undantag, konstaterar Jan-Hugo Nihlén, auktoriserad revisor och partner på Deloitte.

– Den svenska lagstiftningen gäller ju fortfarande, och det är den vi granskar efter. En sak som bekymrar mig är att man inte alltid är riktigt noga med var räkenskapsmaterialet finns. Det ska finnas i Sverige i original, och arkiveras i tio år. Det finns en tendens att det slarvas med det, och hur kan jag då genomföra revisionen, frågar sig Jan-Hugo Nihlén.

Han beskriver också hur det ibland saknas en separat huvudbok eller klar identitet för varje transaktion för det svenska dotterbolaget, vars transaktioner i stället blandas ihop med moderbolagets.

Utlokaliseringen av ekonomiprocesser benämns ofta out-sourcing, även om funktionerna oftast stannar kvar i koncernens egen regi hos de större bolagen.

– Det här har ökat de senaste fem-sex åren, och här måste vi revisorer se till att vi är starkt engagerade för att kunna ge råd till företaget så att den svenska lagstiftningen följs, säger Jan-Hugo Nihlén.

Även när redovisningsprocesserna är i sin ordning tillkommer ett led i och med revisionen. Det utländska koncernmoderbolagets ledning anser oftast att koncernrevisorn kan utföra delar av granskningen i det svenska dotterbolaget.

– Men då är det jag som planerar vad som ska göras, säger Jan-Hugo Nihlén.

Han betonar att det är viktigt att de utländska kollegerna då är med på noterna, vilket han inte alltid tycker är fallet.

I princip ska det utländska outsourcingbolagets revisor agera som del av den svenska dotterbolagsrevisorns team.

– Traditionellt är det moderbolagets revisor som skickar instruktioner till mig och säger att ur koncernens synvinkel ska granskningen i dotterbolaget utgå från en viss gräns för materialitet, men gränsen är oftast lägre i den svenska revisionen av dotterbolaget. Det förekommer att den utländska revisorn säger att ”vi har granskat ditt bolag här i Nederländerna, vi skickar en rapport till dig”. Men då måste jag säga att det inte räcker – jag måste ha hela revisionsdokumentationen, berättar Jan-Hugo Nihlén.

Sammantaget tror Jan-Hugo Nihlén att koncerner ofta gör rätt i att centralisera sina ekonomiprocesser. Värdefulla resurser kan sparas på att de samordnas och finslipas, och koncernledningarnas utbyte av den ekonomiska informationen kan bli större när den är lätt att komma åt centralt. Men de medföljande utmaningarna i revisionen får för den skull inte tappas bort, betonar han, och rekommenderar revisorer att hålla fram sitt perspektiv redan när kunderna presenterar sina första planer på utlokalisering.

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%