Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: Tätt mellan morötterna i svenska börsbolag

Nyföreslagna incitamentsprogram är dubbelt så vanliga i svenska börsbolag som i motsvarande norska bolag, och hela fyra gånger så vanliga som i de danska. Det konstaterar KPMG, som har räknat de program som föreslogs vid det gångna årets bolagsstämmor.

Vart fjärde svenskt börsbolag introducerade nya incitamentsprogram 2009. Allra vanligast var de i hälsosektorn.

– Det är förvånande att de nordiska skillnaderna är så stora, säger Björn Johansson, ansvarig på KPMG för incitamentsprogram.

Han tror att en bidragande förklaring kan vara att svenska företag har en starkare tradition av incitamentsprogram, något som kan ha starkt samband med de svenska skattereglerna där värdetillväxt får beskattas som inkomst av kapital. Den möjligheten finns dock även i Danmark. Svenska och danska incitamentsprogram omfattar alla medarbetare i större utsträckning än vad de norska gör.

I Sverige blir programmen allt mer individuellt utformade.

– Det blir allt viktigare att koppla incitamentsprogram till konkreta prestationsmål, säger Björn Johansson, som tycker sig se den trenden även internationellt.

ak

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%