Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: ... men Finansinspektionen inför skärpta bonusregler

Finansinspektionen (FI) har beslutat om nya regler för rörliga ersättningar, bonusar. Ändringarna trädde i kraft 1 januari i år och omfattar i princip alla finansiella företag som står under FI:s tillsyn.

Samtliga anställda ska omfattas av en ersättningspolicy som ska beskriva hur ersättningssystemet är uppbyggt, hur det ska fungera och utvärderas. Ersättningspolicyn ska främja långsiktighet och inte uppmuntra till överdrivet risktagande.

För anställda som kan påverka risknivån i företaget gäller särskilda regler. För sådana personer ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre år. Innan den sedan betalas nr ska beloppet dessutom riskjusteras, det vill säga resultatet som ersättningen baseras på ska säkras och utvärderas. Om resultatet försämras väsentligt kan bonusen minskas eller helt utebli.

För anställda som kan påverka företagets risknivå ska reglerna även tillämpas på ersättningar som beslutas 2010, men avser tiden före 1 januari 2010.

Företagen är skyldiga att offentliggöra detaljerade uppgifter om ersättningarna.

Uppskjutningen av ersättningen påverkar inte redan bindande avtal. Senast 31 augusti i år ska företagen rapportera till FI om det finns kvar avtal som inte överensstämmer med de nya reglerna.

ph

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%