Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: ... men Finansinspektionen inför skärpta bonusregler

Finansinspektionen (FI) har beslutat om nya regler för rörliga ersättningar, bonusar. Ändringarna trädde i kraft 1 januari i år och omfattar i princip alla finansiella företag som står under FI:s tillsyn.

Samtliga anställda ska omfattas av en ersättningspolicy som ska beskriva hur ersättningssystemet är uppbyggt, hur det ska fungera och utvärderas. Ersättningspolicyn ska främja långsiktighet och inte uppmuntra till överdrivet risktagande.

För anställda som kan påverka risknivån i företaget gäller särskilda regler. För sådana personer ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst tre år. Innan den sedan betalas nr ska beloppet dessutom riskjusteras, det vill säga resultatet som ersättningen baseras på ska säkras och utvärderas. Om resultatet försämras väsentligt kan bonusen minskas eller helt utebli.

För anställda som kan påverka företagets risknivå ska reglerna även tillämpas på ersättningar som beslutas 2010, men avser tiden före 1 januari 2010.

Företagen är skyldiga att offentliggöra detaljerade uppgifter om ersättningarna.

Uppskjutningen av ersättningen påverkar inte redan bindande avtal. Senast 31 augusti i år ska företagen rapportera till FI om det finns kvar avtal som inte överensstämmer med de nya reglerna.

ph

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...