Innehåll

Balans nr 1 2010

Europa-frågor: Nytt ledarskap i EU

Sverige har nu lämnat över ordförandeskapet i EU till Spanien. Fredrik Reinfeldt och hans team kan pusta ut efter sex månader av hårt arbete. Överlag kan konstateras att Sverige har lyckats mycket bra under sin tid i strålkastarljuset.

Det svenska ordförandeskapet kom att bli historiskt. Det var sista gången som ordförandelandets stats- eller regeringschef var ordförande i EU. I och med Lissabonfördraget, som trädde i kraft 1 december 2009, får EU ett nytt ledarskap. Belgiens förre premiärminister Herman Van Rompuy har utsetts till EU:s första ständiga ordförande och EU:s handelskommissionär Catherine Ashton från Storbritannien har valts till EU:s utrikesrepresentant.

Förutom godkännandet av Lissabonfördraget har flera stora frågor lösts under det senaste halvåret. José Manuel Barroso har blivit omvald som EU-kommissionens ordförande. Medlemsländerna har utsett nya kommissionärer och José Manuel Barroso har format en ny EU-kommission som ska arbeta fram till 2014.

Sveriges EU-minister, Cecilia Malmström, har blivit utsedd till svensk EU-kommissionär. Hon kommer att få ansvar för inrikesfrågor och de frågor som ingår i det så kallade Stockholmsprogrammet, som inkluderar migration och asylfrågor, drogbekämpning och polissamarbete över gränserna. Innan de nya kommissionärerna kan starta sitt arbete måste de genomgå en utfrågning och bli godkända av Europaparlamentarikerna. Utfrågningen sker i slutet av januari och den nya EU-kommissionen beräknas tillträda i februari.

Den kommissionär som kanske har störst betydelse för företag och revisorer är den som är ansvarig för den inre marknaden, det vill säga fransmannen Michel Barnier. Han blev nyligen invald i Europaparlamentet och har tidigare innehaft flera ministerposter i Frankrike samt varit EU-kommissionär under Prodi-tiden. En del oroliga röster har hörts, framför allt från Storbritannien, då orden ”Frankrike” och ”reglering” är djupt förknippade med varandra. Vi får avvakta och se vad det innebär i praktiken.

Fördraget ändrar dessutom röstfördelningen mellan länderna och den nationella vetorätten försvinner på en rad områden. EU-kommissionen får utvidgade befogenheter och Europaparlamentets inflytande ökar betydligt inom lagstiftningsprocessen. Sverige har fått två nya ledamöter i Europaparlamentet och har därmed 20 av 751 platser. Svenska företag bör bli mer aktiva att driva sina frågor i Europaparlamentet, men också i ministerrådet där alla beslut förbereds. EU-politiker och tjänstemän vill gärna veta vad företag och andra intressenter tycker i olika frågor så ta chansen och gör din röst hörd.

Ewa Fallemus är EU-expert på PricewaterhouseCoopers. Hon är civilekonom med en Master of European Studies från College of Europe (Brugge).

Har du frågor om EU sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%