Balans nr 1 2010

Finforum tog sikte på framtiden

Hur framtidens årsredovisning kommer att se ut var ett av huvudämnena på 2009 års upplaga av Finforum som ägde rum i Stockholm 9 december.

Sylvia Nylin, vd för Sveriges Informationsförening, inledde med att efterlysa ett helhetstänkande, med redovisning och nytänkande kommunikation hand i hand.

– Siffror beskriver pengar vi har tjänat, ord och människor beskriver pengarna vi ska tjäna, sa hon.

Samspelet mellan siffror och ord var kanske också en återspegling av evenemangets arrangörer: Finforum är ett samarrangemang mellan Irev, FAR SRS, Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) samt Sveriges Informationsförening.

Swedbanks makrostrateg Knut Hallberg gav en halvmunter/halvdyster utblick mot näringslivets omvärld. Därefter gjorde Peter Malmqvist, ordförande för SFF och även moderator för dagen, ett svep över vad han anser vara onödiga och betungande informationskrav i IFRS.

– Kan inte alla gå ut på Sergels torg och demonstrera, uppmanade han, trots att reglerna knappast utformas i Stockholm eller Sverige.

Två paneldebatter tog vid

– Ur mitt perspektiv är årsredovisningen främst ett sätt att sälja aktien, sa Martin Hamner, ekonomi- och finansansvarig på Industrivärden.

– Jag kan tycka att företagets verkliga drivkrafter kommer bort lite grann i bolagsstyrningsrapporter och sidor om hållbarhet och personalen, som liksom trycks in – medan det som verkligen gör att försäljningen och marginalerna rör på sig borde få mer plats.

Han var långt ifrån ensam om att önska sig mer fokuserad redovisning, och flera framhöll värdet av företagets unika information om sin affär framför pliktskyldiga standardformuleringar.

Dagen avslutades med en annan paneldebatt, om framtidens börsövervakning. Christina Ploom från Finansinspektionen öppnade för olika alternativa lösningar – även självreglering ifall näringslivet snabbt kan få till en tillräcklig organisation. Volvos Mikael Hagström med flera framhöll dock fördelar i tankar på övervakning utförd av en sameuropeisk myndighet efter mönster från USA.

Alexander Kristofersson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%