Innehåll

Balans nr 2 2010

Inledning: Tiden rinner ut

Det är dags att tänka nytt. Och det är bråttom. Revisorer som vill kunna livnära sig på sitt yrke även efter slopandet av revisionsplikten måste tänka om och våga satsa på nya, kundanpassade tjänster. Det skriver Olle Tönnervik, Lars Thålin och Magnus Johansson i en debattartikel.

Bråttom är det också för regeringen om revisionsplikten ska kunna slopas 1 juli i år. Processen har försenats och en proposition väntas först i början av maj. FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström är besviken på regeringens hantering av frågan. ”Det är hög tid för regeringen att sätta ner foten”, menar han.

Ett annat projekt som har stött på problem är införandet av en gemensam europeisk bolagsform för små och medelstora företag. I sista stund förkastades förslaget av EU:s ministerråd.

Finanskrisen har knappast undgått någon. Men hur märks den i företagens finansiella rapporter? Om detta ämne skriver Anna Lindén.

”Kanske tiden nu återigen är mogen för en stor företagsskattereform”, resonerar Roger Persson Österman i månadens skattekrönika.

Framtiden är också temat för månadens gästkrönikör. ”Utmaningen är helt enkelt att låna av framtiden när det ligger i framtidens intresse att göra så – och bara då”, skriver han.

Följ med Balans in i framtiden!

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%