Balans nr 2 2010

Noteringar: Osäkert om slopande av revisionsplikten

Enligt regeringens tidsplan ska revisionsplikten för de små företagen slopas 1 juli i år. Men regeringen är fortfarande oenig om detaljer i förslaget.

När regeringen offentliggjorde vårens propositionsförteckning stod det klart att besked om revisionsplikten skulle dröja ytterligare. Enligt planerna ska regeringen överlämna propositionen till riksdagen 5 maj. Senaste datum för behandling i riksdagen före sommaruppehållet – och valet – är 23 juni.

– Om riksdagen inte voterar förrän 23 juni kan det vara svårt att bestämma att ikraftträdandet ska ske 1 juli. Efter att riksdagen har voterat ska regeringen utfärda lagändringen. Enligt huvudregeln ska det gå minst fyra veckor mellan regeringens utfärdande och ikraftträdandet av lagen, säger Jacob Aspegren, ämnesråd på justitiedepartementet.

Besked saknas

Enligt Jacob Aspegren är tjänstemännen förberedda för att snabbt skriva ihop ett utkast till lagrådsremiss, men besked från politikerna saknas fortfarande på flera punkter: gränsvärdena, ekobrott, skattekontroll, förvaltningsrevisionen och även den lagtekniska utformningen, det vill säga om det blir en så kallad opt in-eller en opt out-lösning.

– Regeringen tar slutgiltig ställning på regeringssammanträdet den dag som lagrådsremissen överlämnas. Som det ser ut nu blir det tidigast under februari månad, säger han.

Reformen ska genomföras

Sista datum för en lagrådsremiss som håller tidsplanen är i mitten av mars. Det brukar ta runt fyra veckor för regeringen att ta beslut om propositionen. Hur lång tid lagrådet behöver varierar. Jacob Aspegren poängterar dock att 5 maj inte är något löfte, utan att propositionen kan komma tidigare. Eller senare. Att den finns med i propositionsförteckningen är dock en tydlig signal om att regeringen har för avsikt att genomföra reformen före valet.

rl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%