Balans nr 2 2010

Noteringar: ”Hög tid att sätta ner foten”

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström är besviken på regeringens hantering av revisionspliktsfrågan.

– För att göra de sista förberedelserna måste branschen få veta hur gränsvärdena och den nya revisorsrollen kommer att se ut. Hur blir det exempelvis med förvaltningsrevisionen? Det är hög tid för regeringen att sätta ner foten.

Även för företagen är det olyckligt att processen har dragit ut på tiden.

– Företagen måste få tid på sig att processa frågan om man ska fortsätta med revision. Vad säger banken och vad säger styrelseledamöterna? Eftersom branschen kommer att erbjuda även andra tjänster för kvalitetssäkring av redovisningen kan man kanske skapa förtroende på annat sätt. Men det tar tid för marknaden att ta till sig de nya tjänsterna.

Dan Brännström är i grunden positiv till förslaget att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag, om reformen genomförs stegvis.

– Att revisionen utsätts för konkurrens innebär att den får sitt rätta värde. Aldrig mer kommer en revisor att få höra att revision är något nödvändigt ont. Tvärtom kommer tjänsten alltid att vara uppskattad och uppfattas som värdeskapande.

Regeringens uppdrag till utredaren Bo Svensson var att föreslå hur revisionsplikten skulle kunna slopas för små företag. Dan Brännström menar att den diskussion som regeringen nu för borde ha förts innan utredningsuppdraget formulerades.

– Då kanske Bo Svensson i stället hade fått i uppdrag att komma med ett mer balanserat förslag. Nu blev det en ”big bang” som känns lite osvensk.

De troliga stötestenarna i förslaget är vilka gränsvärden som ska tillämpas samt vilka samhällsekonomiska effekter förslaget får.

ph

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2016 2017 2018
Räntesats 0,47 0,36* 0,36

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016 2017 2018
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2016 2017 2018
Positiv 6,65 6,27 6,49
Negativ 1,65 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2016 2017 2018
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2016 2017 2018
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2016 2017 2018
Skattesats 22% 22% 22%
Mervärdesskatt
År 2016 2017 2018
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1952 1953 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%