Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Fler kvinnor och äldre män bland börsmäklarna – rätta medicinen mot bubblor

Hormonpåverkan uppfattas ofta som ett typiskt feminint problem. Men även manliga individers agerande styrs av hormoner. Det framhöll John Coates, professor från Judge Business School och Fellow of Cambridge University, när han talade på FAR SRS rådgivningssektions Årliga event i mitten av januari. Rubriken var ”Would markets be more stable with more women and older men?” och grundar sig på resultatet av en undersökning av unga manliga börsmäklare som John Coates gjort tillsammans med professor Joe Herbert om steroidhormoners – det vill säga testosteron och kortisol – stora inverkan på beslutsfattande och riskmedvetenhet.

Testosteron påverkar exempelvis risktagande, självsäkerhet och sexlust, men även rent kroppsliga funktioner som muskelproduktion och kroppsbehåring. Höga nivåer av testosteron kan leda till ett extremt högt risktagande.

Kortisol behövs exempelvis vid omedelbar fara. En tillfälligt förhöjd nivå av kortisol – som inträffar exempelvis vid ett anfall – leder till motivation och fokusering. Vid konstant hög exponering leder dock detta hormon till rädsla och ängslan – och när det gäller risktagande – till riskaversion, vilket kan drabba återhämtningstakten på finansmarknaderna efter en krasch.

De flesta börskrascher eller stora nedgångar i USA har skett i oktober. Enligt John Coates är testosteronhalten som högst i september. Kan det finnas ett samband?

John Coates menar att unga mäklare på finansmarknaden har mycket höga halter av steroider och därför initialt tar extremt höga risker – de tror att de är oövervinnliga. När sedan kraschen är ett faktum leder de höga kortisolhalterna till överdriven riskaversion. På så sätt förstärker detta manliga fenomen svängningarna på finansmarknaderna, menar han.

Kanske borde mäklarhusen anställa fler kvinnor och äldre män.

Nina Ljungmark Berglund

Pernilla Halling

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%