Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: FAR SRS-medlemmar vill ha en offensiv organisation

Att bevaka och påverka den nationella utvecklingen i branschens frågor är den viktigaste uppgiften för FAR SRS sektion Stora företag. Det tycker tre av fyra av sektionens medlemmar, enligt en nyligen sammanställd medlemsenkät.

På andra plats i medlemmarnas prioritering kommer att ”föra extern debatt om branschfrågor”. Hela 60 procent av medlemmarna anser att sektionens arbete bör inriktas på utåtriktad opinionsbildning.

Styrgruppen för sektionen Stora företag är mycket nöjd med responsen på enkäten, i form av god svarsfrekvens (nästan 50 procent) och många extra kommentarer.

– Det är mycket tydligt att medlemmarna vill att FAR SRS ska vara aktiva och våga sticka ut hakan

i debatten. Vi har haft det som ledstjärna när vi utvecklat verksamhetsplanen för sektionen och i våra diskussioner med de arbetsgrupper som ligger under sektionen, säger Anna-Clara af Ekenstam, ordförande i FAR SRS styrgrupp för sektionen Stora företag.

– Vi vill även initiera nya diskussioner med näringslivets företrädare. Högt på agendan står en diskussion om revisorns kommunikation och rapportering, säger hon.

rl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2017 2018 2019
Prisbasbelopp 44 800 45 500 46 500
Förhöjt pbb. 45 700 46 500 47 400
Inkomstbasbelopp 61 500 62 500 64 400
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2016 2017 2018
Räntesats 0,47 0,36* 0,36

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016 2017 2018
Räntesats -0,5 -0,5 -0,5
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2016 2017 2018
Positiv 6,65 6,27 6,49
Negativ 1,65 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2016 2017 2018
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 9,50
Förmånsbil, bensin 6,50 6,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2016 2017 2018
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2016 2017 2018
Skattesats 22% 22% 22%
Mervärdesskatt
År 2016 2017 2018
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1939 - 1952 1953 -
Arb. avgifter 6,15% 16,36% 31,42%
Egenavgifter 6,15% 16,36% 28,97%