Innehåll

Balans nr 2 2010

Noteringar: Förslag om informationsplikt för avancerade skatteupplägg

Skatteverket föreslår att regeringen tillsätter en utredning som tar ställning till om så kallade disclosure rules, det vill säga skyldighet att i förväg informera skatteverket om avancerade skatteupplägg. Det framgår av rapporten Ränteavdrag i företagssektorn – Redovisning av uppdrag i 2009 års regleringsbrev. Skatteverket hänvisar bland annat till att en sådan modell varit framgångsrik i Storbritannien.

Frågan väcktes med anledning av att Skatteverket, på regeringens uppdrag, kartlagt förekomsten av ränteavdrag i företagssektorn och utvärderat behovet av ytterligare avdragsbegränsningar. Uppdraget har emellertid varit svårt, då Skatteverket i nuläget saknar de verktyg som behövs för att göra en sådan kartläggning och dra några slutsatser, vilket har väckt frågan om att införa informationsplikt för avancerade skatteupplägg.

– I och för sig har diskussionen varit uppe länge, säger Tomas Algotsson, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning, bland annat på grund av flertalet stopplagstiftningar, som han menar är olyckliga för alla parter.

Skatteverket vill i stället införa en samarbetsmodell i vilken verket ställer upp på att svara på frågor mot att företagaren lovar att ställa dem. För att de företag som väljer att samarbeta inte ska missgynnas kommer samarbetsmodellen att behöva kombineras med någon slags informationsplikt, spekulerar Tomas Algotsson, men betonar samtidigt att det är en fråga för regeringen; ”Skatteverket ger bara förslag”.

– Vi vill jobba proaktivt, vi tror att företagen är betjänta av det. Det handlar om att minimera risken för skattesmällar. Men självklart ska vi inte kopiera en idé rakt av, om vi inför diclosure rules kommer de att vara anpassade till det svenska systemet, säger han.

När det gäller ränteavdragens betydelse inom företagssektorn är Skatteverket försiktigt med att dra några slutsatser, utan efterlyser en principiell översyn inom ramen för en statlig utredning. På en punkt föreslår Skatteverket dock en utvidgning av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. Det ska inte längre vara möjligt att gömma sig bakom den så kallade 10-procentsregeln. Med andra ord, om en transaktion inte har skett av ”sunda affärsmässiga skäl” ska inte avdrag för ränta medges, även om mottagaren beskattats med tio procent. Skatteverket menar att detta skulle stävja de mest utstuderade skatteplaneringsförfarandena.

rl

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%