Balans nr 2 2010

Jurist jagar personlig betalning mot provision

Revisorer och konkursförvaltare höjer ett varnande finger

I ett säljbrev, till företag som har obetalda fordringar sedan kunder gått i konkurs, erbjuder sig juristen Per-Inge Krafman sedan många år att försöka driva in pengarna från styrelseledamöter personligen. Arbetet görs mot provision på utvunna betalningar, och hans byrå Krafman AB har rönt många framgångar i domstol. Nu lyfter revisorer och konkursförvaltare fram hans verksamhet som varnande exempel på vad som kan drabba företagare som inte lyssnar noga på sin revisor i en obeståndssituation.

– Många leverantörer har blivit mycket förvånade över att vi kan få fram deras pengar efter att deras kund gått i konkurs, när de redan ser kundförlusten som definitiv, säger Per-Inge Krafman.

Han har bedrivit sin verksamhet i ungefär tio år, de första åren som ensam jurist men i dag med ytterligare åtta jurister och en sekreterare anställda. Säljbrevet har sett i stort sett likadant ut hela tiden. Per-Inge Krafman berättar att brevet var centralt för att bygga upp affären, men säger att cirka nio tiondelar av dagens fall initieras av kunder som känner till hans företag sedan tidigare.

I praktiken är det nästan alltid styrelseledamöter som avkrävs betalning. Många företagare, revisorer och jurister tycker illa om verksamheten men han ser det själv som en viktig uppgift att försöka stävja sådan ansvarslöshet som förekommer i samband med många konkurser.

– Vi kan ju visa upp att styrelsen inte levde i någon villfarelse. Det vanligaste är att det har gått så långt att revisorn har pekat på behovet av åtgärder i revisionsberättelsen och att man ändå har tagit på sig förpliktelser efter det.

Ett vanligt förlikningsförslag från hans byrå och dess klienter är att betalning ska omfatta hela grundbeloppet och halva dröjsmålsräntan.

– Vi avslutar nu cirka 600–800 mål om året. Vi har väckt talan i domstol i cirka 90 procent av fallen, men inte huvudförhandlat i mer än kanske 50 fall per år. I nästan alla andra fall har vi förlikats.

Framgångsrika domar

På sin hemsida listar Krafman AB elva framgångsrika domar från första halvåret 2009, och en rad domar från tidigare år.

Per-Inge Krafman bedömer att personligt betalningsansvar föreligger i mellan 25 och 30 procent av alla konkurser, men tycker sig trots allt se att näringslivets medvetenhet har vuxit på senare år.

– Vår verksamhet har ju bidragit till att det varje år hålls ett ganska stort antal kurser om likvidationsplikt för revisorer och konkursförvaltare. Revisorer trycker antagligen hårdare på det nu gentemot företagarna: ”Om ni gör så här och det går snett så finns det fordringsägare som agerar.”

Överlag har Per-Inge Krafman stor respekt för revisorerna. Han anser att de i nästan alla fall agerar helt korrekt, och att de är den viktigaste gruppen vittnen i målen. I några undantagsfall säger han sig dock ha upplevt att revisorer, inte alltid yrkesverksamma längre, har ”tagit ut svängarna” i vittnesbåset – kanske för att de haft en nära relation till en svarande.

Alexander Kristofersson

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

AktuelltLäs mer