Innehåll

Balans nr 3 2010

Inledning: Miljö har blivit fint

Hållbarhetsfrågorna har tagit sig in i näringslivets finrum. Ett exempel på detta är att Nasdaq omx i början av februari upplät sina lokaler till ett seminarium om hållbart värdeskapande. En av deltagarna var Lars-Olle Larsson som är aktuell med boken Hållbar affärsutveckling. Han menar att vi är på väg mot en mer långsiktig kapitalism.

Vem ska betala för utvecklingen av SIE-formatet? Den frågan ställer Björn Lindström och Lage Wikstrand i en debattartikel. De menar att branschen bör skjuta till pengar för att möjliggöra en fortsatt utveckling av SIE-formatet.

En kvinna som inte är rädd för att sticka ut hakan i kontroversiella frågor är Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam. För Balans berättar hon om bakgrunden till sitt engagemang för etik och hållbarhetsfrågor. ”Det kändes viktigt att livet inte bara skulle ha handlat om pengar, utan att jag också skulle ha gjort något som betyder något.”

IFAC:s nya etikkod innebär skärpta regler om opartiskhet. På en del punkter råder emellertid oklarhet kring hur bestämmelserna ska tolkas i svensk miljö. Det innebär att en tillämpning av koden förutsätter ett fortsatt arbete med att ta fram tydliga definitioner av ”företag av allmänt intresse”. Om detta skriver Carina Bergman Marcus och Helene Agélii. Varför är det så svårt att ta betalt? Ta del av Mia Törnbloms tankar om vikten av att ta betalt för sin kompetens i månadens gästkrönika.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%