Innehåll

Balans nr 3 2010

Noteringar: Utveckla revisionen med nya ISA

Har du koll på nya ISA? Om inte, så är det dags att påbörja anpassningen till de nya standarderna.

Våren 2009 avslutades iaasb:s ”clarityprojekt” som gick ut på att se över samtliga ISA (International Standards on Auditing). Parallellt med clarityprojektet har FAR SRS i samråd med Revisorsnämnden löpande översatt samtliga ISA. FAR SRS har beslutat att ISA ska ersätta dagens Revisionsstandard i Sverige, (RS) och tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2011 eller senare.

Hittills har det endast varit de byråer som är knutna till internationella nätverk som har haft krav på sig att tillämpa ISA, medan andra har tillämpat RS.

Samtliga översatta ISA kommer att sammanställas i en publikation från FAR SRS Förlag – med utgivning i augusti 2010.

Lennart Iredahl på FAR SRS uppmanar alla revisorer att läsa in sig på ISA och så snart det är möjligt påbörja arbetet med att anpassa revisionsverktyg och manualer.

– Se det som en chans att utveckla revisionen genom ännu mer fokus på områden som kan medföra väsentliga fel. Det gör revisionen effektivare och ännu mer nyttig, vilket är viktigt med tanke på den aviserade förändringen av revisionsplikten, säger Lennart Iredahl.

En längre artikel om vad nya ISA innebär finns att läsa i Balans nr 11/2009.

ph

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400  
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2016 2017 2018
31 maj 0,57 0,34 0,49
30 nov 0,27 0,49 0,51

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%