Innehåll

Balans nr 4 2010

Ledare: Välkommen!

Du håller nu det första numret av nya Balans i din hand. En stor del av innehållet är detsamma som tidigare, men några nyheter har vi passat på att införa. Bland annat vinjetten ”I branschen” där vi i varje nummer låter en av Fars närmare 6 000 medlemmar berätta om sitt arbete och om vad som är aktuellt för tillfället. Först ut är Karin Sancho, rådgivare på Ernst & Young i Stockholm. En annan nyhet är att Fars generalsekreterare Dan Brännström skriver en krönika i varje nummer.

Utgivningsdagen för detta nummer, 6 april, sammanfaller med att FAR SRS byter namn till Far. Satsningen på ett nytt och starkare varumärke innebär en bredare agenda och ett ökat samhällsengagemang. ”Vi ska visa att vi tar ett samhällsansvars säger Fars generalsekreterare Dan Brännström i artikeln på sidan 20. Satsningen ställer högre krav på alla som verkar inom organisationen. Och som en del av Far innebär förändringen även ökade krav för Balans. Fyllda med ny energi ska vi bevaka utvecklingen i revisions- och rådgivningsbranschen och dess betydelse för näringsliv och samhälle.

Inledningsvis är förändringar ofta jobbiga. Uttrycket ”Man vet vad man har, men inte vad man får ...” är lätt att ta till. Instinktivt värjer man sig och hoppas att det ska blåsa över.

I början av den förändringsprocess som utmynnade i att FAR SRS blev Far fanns det en del tvivel. Bland annat hördes kritiska röster då stämman i oktober skulle fatta beslut om att byta namn till Far.

Jag tror att sådana känslor är en viktig del i en förändringsprocess. Det behövs människor som ställer sig upp och ropar stopp – så att de som driver ett förändringsarbete tvingas förklara hur de resonerar och kanske tänka igenom sina argument en vända till.

Men det finns naturligtvis en punkt när man måste gilla läget och inse att man är en del av något större. Man vet visserligen inte vad man får ... men det kan ju faktiskt bli något som är bättre än det man har.

Vi på redaktionen har nu levt med nya Balans ett tag och känner oss både hemma och nöjda med den nya formen. Det hoppas vi att du som läsare också ska göra.

Slutligen vill jag passa på att tacka dem som hjälpt oss med nya Balans; the Factory of Design som har gjort tidningsformen och Essen som har tagit fram sidhuvudet på omslaget.

Välkommen till nya Balans!

Pernilla Halling, chefredaktör pernilla.halling@tidskriftenbalans.se

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%