Innehåll

Balans nr 4 2010

Nytt utseende ska fånga kunderna

Samma tillförlitliga innehåll, men ett nytt och modernt utseende. När FAR SRS Förlag blir Far Förlag gäller det att få kunderna att känna igen sig.

När FAR SRS Förlag byter namn till Far Förlag är det så väl ett steg tillbaka som ett steg framåt i utvecklingen. En tillbakagång på så sätt att förlaget återtar sitt gamla namn, vilket inte är någon nackdel enligt Marie Wernerman, vd för Far Förlag.

– Vårt varumärke är starkt och väl inarbetat. Far Förlag, som vi även hetat tidigare, är väl känt av många och alla har kanske inte ens tänkt på att vi under en tid har hetat FAR SRS Förlag, vilket kan vara en fördel i samband med namnbytet, säger hon.

Den stora förändringen för förlaget är framför allt att den grafiska profilen förändras. Förlagets produkter får ett nytt och modernt utseende. Utmaningen blir att få kunderna att känna igen produkterna och fortsätta att koppla dem till förlaget.

– Innehållsmässigt kommer vi att fortsätta att ligga på samma höga nivå som vi gjort tidigare, på så sätt blir det ingen förändring. Men böckerna kommer att se annorlunda ut vilket gör att vi kommer att jobba med att se till att kunderna ändå känner igen oss, säger Marie Wernerman.

Försvinner gör de båda kloten, som under flera år varit typiska för förlaget. I stället utgörs det nya grafiska elementet av en pil. Den nya layouten kommer att återfinnas på alla förlagets produkter.

Ungefär samtidigt som namnbytet sker lanserar Far Förlag ett nytt webbaserat verktyg, HR-guiden. Där går det att hitta allt från frågor och svar, lagstiftning, faktasamlingar, mallar, checklistor, domar från Arbetsdomstolen och andra rättsfall, nyhets artiklar med mera som rör HR-området.

– Vi startade så smått med att ge ut en lagsamling och handböcker inom HR-om-rådet och det här blir den första digitala satsningen inom området. Det passar bra in i vår ambition att bredda vår målgrupp, säger Marie Wernerman.

Nya Far har målet att bli bäst i världen på medlemsnytta. Genom Far Förlag blir medlemsnyttan väldigt tydlig, menar Marie Wernerman.

– Våra böcker, kalendrar, tidskrifter, tjänsterna på internet, allt är sådant som medlemmarna och även alla som inte tillhör Far, har nytta av, säger hon.

Charlotta Danielsson

Fakta

Far Förlag har 25 medarbetare och har givit ut böcker i mer än trettio år, sedan 1993 som eget bolag.

2009 gav förlaget ut drygt 20 boktitlar, dessutom tidskrifter, kalendrar och digitala produkter. Far Förlag erbjuder produkter som underlättar det dagliga arbetet för yrkesverksamma och studerande inom områdena skatter, affärsrätt, HR, redovisning och revision.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%