Innehåll

Balans nr 4 2010

”Vi har inte ändrat kurs”

Far Akademi rymmer både kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte och vi ser namnbytet som ett bra tillfälle att lyfta fram vårt breda utbud av utbildningar. Det säger Lena Lind, vd för Far Akademi, tidigare Irev.

Irev är ett väl inarbetat varumärke sedan 28 år. I början var målgruppen enbart revisorer, men med tiden har kursutbudet ökat och vänder sig i dag till hela Ekonomisverige.

– Redan innan FAR och SRS gick samman hade vi öppnat upp för nya grupper och nu får vi ett namn som bättre speglar bredden i vår verksamhet, säger Lena Lind. Det finns fortfarande människor som tror att vi enbart erbjuder revisorsutbildningar, ur det hänseendet är namnbytet en fördel, säger Lena Lind.

Irev, numera Far Akademi, har många nöjda kunder och höga betyg i sina kursutvärderingar. Det är en styrka som Lena Lind vill bygga vidare på under det nya namnet. Ett bra innehåll kombinerat med god pedagogik är oslagbart menar hon och betonar att även om namnet är nytt kommer kunderna att känna igen sig.

– Vi har inte ändrat kurs, säger hon, utan förhoppningen är att Far Akademi ska bana vägen åt oss så att vi ännu bättre än förut når ut till hela Ekonomisverige.

I begreppet ingår alla som arbetar med ekonomi på ett eller annat sätt – till exempel controllers, ekonomi- och redovisningschefer, finansanalytiker, intern- och externrevisorer och redovisningskonsulter, men även skattespecialister och affärsrådgivare samt andra som arbetar i konsultroller eller tillsammans med ekonomer. Med den breda kundbasen blir det än viktigare att målgruppsanpassa utbudet av utbildningar.

Därför har Far Akademi utarbetat ett förfinat sökverktyg till sin nya hemsida, där det blir enkelt att hitta rätt kurser, söka kompletterade information och anmäla sig. ”Rätt person på rätt kurs” är nyckeln till nöjda kunder.

– Är det minsta lilla tveksamhet pratar vi med kunden och läraren. Det är extremt viktigt att förstå att människor är mindre och mindre beredda att sitta av tiden på en utbildning där man har nytta av en tredjedel av innehållet. Tempot och kraven i arbetslivet har ökat. Går man en kurs vill man känna att det är väl investerad tid och att man får valuta för pengarna, säger hon.

Hög kvalitet på undervisningen, javisst, men även möjligheten att skapa mötesplatser för olika grupper inom näringslivet. Lena Lind framhåller Far Akademis möjligheter att fungera som neutral mötesplats och plattform för nätverksbyggande.

Hur bidrar Far Akademi till att förverkliga Fars vision om att leverera ”världens bästa medlemsnytta”?

– Genom att ha en dialog och hjälpa till med rätt utbildningsinsatser så att Fars medlemmar blir attraktiva på marknaden. Med kompetens stärker man sitt marknadsvärde och sitt förtroende. Konkret handlar det om att ge människor rätt kunskap för att de ska bli effektiva och trygga i sitt dagliga arbete. Det skapar medlemsnytta i form av självförtroende och yrkesstolthet.

Rakel Lennartsson

Fakta

Far Akademi, tidigare Irev, bildades 1982 i syfte att erbjuda högkvalitativ utbildning för revisionsbranschen. I dag är företaget marknadsledande inom utbildning för alla som arbetar med ekonomi. Far Akademi har 14 anställda och samarbetar med drygt 100 lärare från revisions- och rådgivningsbranschen, övriga näringslivet, universitet och högskolor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2017 2018 2019
Schablonbelopp 163 075 169 125 171 875

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2017 2018 2019
Räntesats 0,36* 0,36 0,51

* 0,19 om räkenskapsåret börjar 2016 och avslutas 2017.

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2017 2018 2019
Positiv 6,27 6,49 6,51
Negativ 1,50 1,50 1,51
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2017 2018 2019
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2017 2018 2019
Frukost, lunch och middag 225 235 245
Lunch eller middag 90 94 98
Frukost 45 47 49
Skattefria gåvor
År 2017 2018 2019
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2017 2018 2019
Skattesats 22% 22% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2017 2018 2019
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1953 1954 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%