Innehåll

Balans nr 4 2010

Debatt: Bättre kvalitetskontroll – ja tack!

Det var uppfriskande att läsa Helena Adrians debattartikel i Balans nr 2/2010.

Det torde finnas mellan 3 000 och 4 000 yrkesrevisorer här i landet men de märks sällan i debatten – tyvärr. (Jag bortser här från dem som uttrycker sin åsikt i Balans.)

Men är allt så välbeställt och är alla verkligen så eniga som det kan verka?

Själv blev jag för snart två år sedan utsatt för ett ”angrepp” av en kvalitetskontrollant. En kortfattad beskrivning av tillvägagångssättet: Bland annat hade kvalitetskontrollanten ingen genomgång med mig efter slutförd förrättning, vilket är i strid mot regelverket för kvalitetskontroll. Och slutrapporten kom först efter två månader. Enligt regelverket ska slutrapporten avlämnas inom 14 dagar. Enligt rapportens andemening borde jag ha avgått som revisor i ett av de bolag som jag var revisor i på grund av misstänkt penningtvätt. Att jag tidigare hade delgivit såväl ekobrottsroteln som Skatteverket mina iakttagelser hade han inte tagit hänsyn till. Bolaget blev sedermera helt rentvått från misstankar om såväl eko- som skattebrott. Jag skickade kopia av domslut och även Skatteverkets utslag till kvalitetsnämnden. Men fick ingen som helst kommentar från deras sida. Övriga påståenden i rapporten, exempelvis om bristande dokumentation, bemötte jag med direkta hänvisningar till olika paragrafrum inom Revisionsstandard i Sverige, (RS) där plats fanns för revisorns egen bedömning (utförligt beskrivet och gällande så kallade småbolag). Men jag fick aldrig något svar eller några kommentarer från kvalitetsnämnden angående mina svarsinlagor till granskningsrapporten.

För en tid sedan fick jag besked från kvalitetsnämnden om en gratis omgranskning. ”För att äntligen få slut på det hela” var deras kommentar. Men jag kan inte acceptera att den ursprungliga och miserabla granskningen ska mörkas på detta sätt. Min uppfattning är att kvalitetsnämnden saknar erfarenhet av att en revisor kan gå till motangrepp och att det är därför som den inte bemöter mina inlagor.

Med en överdos av nitiskhet och dammsugning genom ett övertolkat Revisionsstandard i Sverige, (RS) så kan vilken revisor som helst försättas i ett oberättigat underläge av en konkurrerande byrå som utsetts till kvalitetskontrollant.

Den ursprunglige kontrollanten ville i ett tidigare skede göra om sin granskning men antydde samtidigt att han inte kunde acceptera eller ta hänsyn till ett eventuellt nytt granskningsintryck då en efterkonstruktion inte kunde uteslutas. Jag förkastade givetvis förslaget – vad skulle då en omgranskning tjäna till?

Det är ett diskutabelt förfaringssätt att en kvalitetskontrollant från ett konkurrerande företag ska gå in och göra sina subjektiva bedömningar. Om jag inte minns fel så lämnade eg-kommissionen redan 2008 en rekommendation om extern kvalitetssäkring i stället för dessa interna insatser från konkurrerande revisionsbyråer.

Förhoppningsvis överensstämmer inte flertalet kvalitetskontroller med denna beskrivning. Jag känner emellertid en viss oro.

Börje Johansson är frilansande seniorrevisor.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800  
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%